MIPS kommenterar Bontragers kommunikation angående ny teknologi i vissa av deras hjälmmodeller

Report this content

Med anledning av det stora intresset bland investerare och påverkan på MIPS aktiekurs till följd av information i massmedia om cykeltillbehörsbolaget Bontragers nya hjälmar utrustade med en ny hjälmteknologi kallad ”WaveCel” väljer MIPS att kommentera marknadssituationen. 

MIPS är världsledande och helt specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan. MIPS Brain Protection System (BPS) är utformat för att addera ett skydd i hjälmen mot rotationsrörelser. Rotationsrörelser är en kombination av rotationsenergi (vinkelhastighet) och rotationskrafter (från vinkelacceleration). Denna rotationsrörelse resulterar i skjuvning och/eller töjning av vävnaden i hjärnan, vilket påverkar hjärnan och ökar risken för hjärnskador vid islag.

”Vi på MIPS bedömer att det generellt är positivt med ökad medvetenhet om behovet av skyddande hjälmtekniker för att undvika hjärnskador och att det är helt enligt förväntan att det dyker upp olika tekniska lösningar kontinuerligt som strävar efter att öka säkerheten för hjälmanvändare, speciellt i takt med det ökade genomslag som MIPS har haft de senaste åren hos hjälmvarumärken och hos konsumenter.”, säger Johan Thiel, VD på MIPS AB.

”Vi är dock fortsatt övertygade om att den teknologi som MIPS BPS erbjuder kombinerat med vår affärsmodell som ett ingrediensvarumärke med en integrerad teknologi i en stor mängd olika varumärkens hjälmar, enkelheten att integrera MIPS teknologi i olika hjälmmodeller, samt den långsiktiga forskningskompetens MIPS har inom området utgör en väsentlig styrka som är helt unik för MIPS. Bontrager är fortsatt en kund till MIPS som arbetar med MIPS teknologi i ett antal av sina hjälmmodeller. Jag är fortsatt lika övertygad som tidigare om vår förmåga att leverera på de långsiktiga finansiella mål som vi satt som koncern.”, avslutar Johan Thiel.

Taggar:

Dokument & länkar