Årsredovisning 2018

Report this content

Se bifogad pdf för årsredovisning 2018 och revisionsberättelse. 

För ytterligare information kontakta:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB

Tel: +46 18-14 69 07. E-mail: camilla.sandberg@mirissolutions.com

www.mirissolutions.com

Om Miris
Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar med sina produkter på analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Vår vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. Vår mission är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.