Fortsatt succé för Miris HMA™ i USA

Report this content

Efter att mjölkanalysbolaget Miris mottagit godkännandet av USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet (FDA) att tillåta marknadsföring och försäljning av sitt instrument Miris Human Milk Analyzer™ (HMA) förra året, har försäljningen av Miris analysinstrument och lösningar inom neonatalvård fortsatt att växa. Under Q3 har bolaget sålt och installerat total sex instrument i USA, och försäljningen fortsätter att öka.

Som följd av Miris fokuserade arbete att etablera sig på den amerikanska marknaden har bolaget sett en signifikant ökning i antalet offertförfrågningar sen FDA godkännandet i december 2018. Under årets första halvår sålde och installerade Miris två analysinstrument till neonatalvårdsavdelningar i USA. Under Q3 har ytterligare sex Miris HMA™ sålts. Dessa instrument kommer framförallt att användas vid neonatalvårdsavdelningar.

- ”Den ökande försäljningen i Q3 är precis i linje med våra förväntningar för försäljningsutvecklingen i USA. Detta bekräftar att vårt intensa arbete med försäljnings- och marknadsaktiviteter ger resultat.  Det är också oerhört glädjande att neonatalavdelingar i USA nu börjar arbetet att integrera indiviuell berikning av bröstmjölk för prematura barn i sina kliniker säger Camilla Myhre Sandberg, VD Miris.

Miris hjälper neonatala intensivvårdsenheter och forskningsinstitutioner 

Miris Human Milk Analyzer™ använder infraröd spektroskopi för att analysera prov av human mjölk och ger en kvantitativ mätning av fett, protein och total mängd av kolhydrat samt beräkningar av totala mängden av fasta ämnen och energiinnehåll i mjölken. Data som granskats av FDA visade att Miris Human Milk Analyzer är effektiv och reproducerbar vid bestämning av nivåer av protein, fett och kolhydrater i mjölken. Detta är ett diagnostiskt analysinstrument avsedd att användas av utbildad vårdpersonal vid kliniska laboratorier. 

För ytterligare information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Denna information är sådan information som Miris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober, 2019.  

Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris 
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar, tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer (HMA). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar