Genombrott för Miris - Första ordern på Miris HMA till amerikansk NICU

Report this content

Mjölkanalysföretaget Miris har erhållit en första order på analysinstrumentet Miris Human Milk Analyzer (Miris HMA™) för en neonatalintensivvårdsavdelning (NICU) i USA. Miris HMA™ marknadsgodkändes av US Food and Drug Administration (FDA) i december 2018 och instrumentet möjliggör individuell nutrition för prematura barn i USA.

Sedan FDA-godkännandet i december har Miris mottagit nästan sjuttio offertförfrågningar från USA, och nu har bolaget mottagit den första ordern av ett analysinstrument från en neonatalintensivvårds-avdelning i North Carolina i USA. Instrumentet ska där användas klinisk i vården av förtidigt födda barn och kommer att göra det möjligt att ge individuell nutrition till patienterna. Installationen är planerad till mitten av maj.

- Det är ett stort genombrott för Miris att vi nu har mottagit första order där Miris HMA™ skall användas kliniskt i den amerikanska neonatalintensivvården. Vi har därmed levererat instrument till två mjölkbanker och en NICU i USA under Q1. Då vår försäljningscykel är lång, är vi nöjda att redan nu kunna se resultat av det stora intresset och behovet av analysinstrument för användning i neonatalvården i USA, säger Camilla Myhre Sandberg, Miris VD.
- Just nu arbetar vi intensivt med marknadsföringen och den officiella lanseringen i USA den 29 april. Vi är otroligt förväntansfulla inför Pediatric Academic Societies (PAS) i Baltimore 27 - 30 april
, där vi för första gången kommer kunna presentera Miris FDA godkända HMA instrument”, avslutar Camilla Myhre Sandberg.För ytterligare information kontakta:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB
Tel: +46 18-14 69 07. E-mail: camilla.sandberg@mirissolutions.com
www.mirissolutions.com 

Följ oss i sociala medier:
Twitter: @mirissolutions
LinkedIn: miris-ab
Facebook: @mirissolutions

Om Miris
Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar med sina produkter på analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Vår vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. Vår mission är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market. 

Denna information är sådan information som Miris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april, 2019.  

Prenumerera

Dokument & länkar