Miris AB introducerar instrument för analys av mejerimjölk på ny marknad

Miris har fått sin första order på Miris Dairy Milk Analyzer (DMA) från Colombia.

Under hösten har Miris inlett kontakter med en distributör av mejeriutrustning i Colombia och nyligen såldes de två första instrumenten för analys av ko- och buffelmjölk. Ett statligt projekt med syfte att höja kvaliteten på mjölk till ostproduktion har initierats i Colombia, där Miris DMA nu har valts för analys av mjölken.

Miris DMA används inom mejeriindustrin för att säkerställa mjölkens kvalitet och för att mäta dess innehåll av främst fett och protein. Idag är Asien Miris största marknad för DMA, men som Sydamerikas snabbast växande ekonomi och med ett frihandelsavtal med EU som underlättar exportutvecklingen, är även Colombia en spännande marknad för Miris analysinstrument. Diskussioner om ytterligare affärsmöjligheter pågår redan med distributören i Colombia.

”Det finns en tydlig efterfrågan på ett instrument som Miris DMA på den colombianska marknaden, vilket öppnar möjligheter för framtida försäljning” säger Ulf Boberg, VD för Miris Holding AB.

Uppsala den 9 december 2015

För ytterligare information kontakta:

Ulf Boberg
VD, Miris Holding AB
Telefon: 073-312 44 90
E-post: ulf.boberg@miris.se

Prenumerera

Dokument & länkar