Miris avslutar korttidspermittering

Som många andra bolag har också Miris påverkats av det rådande läget i Sverige och i världen. Detta var inte minst tydligt under årets första period. Bolaget tog därför beslutet att i april korttidspermittera sin personal till 60% av arbetstiden. Företaget kan nu meddela att korttidspermitteringen upphävs från och med 22 juni.

Miris styrelse har beslutat att bolagets anställda återgår till 100% av arbetstiden och därmed avbryts korttidspermitteringen på 60% som inleddes 1 april i år. Beslutet grundas på att försäljningen under sista tiden inte påverkats i den utsträckning som företaget befarade. Full arbetsinsats krävs då stor del av Miris verksamhet fortsätter som innan Covid-19 utbrottet.

Det råder fortfarande osäkerhet på marknaden och inom vården varför de kostnadsbesparingar som genomfördes samtidigt med korttidspermitteringen 1 april ligger kvar. Dessa inkluderar bland annat bolagets satsning om anpassning till ISO13485 och IVDR.

”Våra kunders verksamheter är fortsatt påverkade av den pågående pandemin, men vi börjar märka en ökad rörlighet på marknaden. Inskränkningar i besöksmöjligheter på sjukhusen samt påverkan på sjukhusledningar och inköpsavdelningar kvarstår. Trots detta börjar de insatser Miris genomfört under pandemin ge resultat” säger Camilla Myhre Sandberg, Miris VD.

Även med ekonomiska begränsningar fortsätter Miris arbete att utveckla marknaden för humanmjölkanalys inom neonatalvård med oförändrad intensitet. Då Miris inte kunnat vara ute och möta sina kunder som innan pandemin, har stort fokus lagts på digitala möten och marknadsföring via sociala kanaler. Miris Studio används för kundsupport, utbildning och installationer. Under den senaste tilden har även ett flertal seminarier hållits via studion.

”Världen genomlider en helt unik situation och jag är stolt över hur medarbetarna i Miris har mött denna utmaning på ett enastående sätt. Miris har klarat av många stora utmaningar genom åren som har lärt oss hur vi snabbt kan växla om och fokusera på problemlösning när det behövs. Denna styrka har även gett resultat under Covid-19. Vi ser nu fram emot att återgå till full arbetstid igen. Hoppet är att vi är genom den tuffaste perioden i denna pandemin” avslutar Camilla

 

Denna information är sådan information som Miris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-06-12.  

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer (HMA). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar