Miris erhåller ETL-certifiering för HMA

Miris har erhållit ETL-märkning för sin Human Milk Analyzer (HMA). Miris HMA har har en certifiering som visar att den är godkänd enligt de senaste versionerna av IEC standarderna för medicintekniska produkter vad gäller Elsäkerhet och EMC. ETL märket innebär även att Miris HMA klarar de krav som UL och CSA ställer.

ETL märkningen innebär att HMA uppfyller de krav som ställs i de senaste Electrotechnical Comission standards (IEC) för Elsäkerhet och Elektromagnetisk kompabilitet i EU. HMA uppfyller även de kompletterande krav som krävs av Underwriters Laboratories (UL) i USA och Canadian Standards Association (CSA) i Kanada. Testerna har gjorts vid det oberoende testlaboratoriet Intertek.

Med ETL-märkningen är Miris HMA nu certifierad för en högre säkerhetsklass än tidigare och uppfyller således alla krav för industriella och akademiska tillämpningar i Europa och i Nordamerika. Detta visar för distributörer, partners och kunder att Miris HMA uppfyller de väsentliga krav som internationella standarder ställer på medicinskteknisk elektrisk utrustning.

”Med säkerställning av ETL-certifiering för Miris Human Milk Analyzer är ännu ett kvalitetsmål uppnått i vår produktportfölj där målet är att tillhandahålla utrustning med rätt kvalité för att tillgodose de bästa förutsättningar för individuell nutrition baserad på human mjölk för förtidigt födda barn är på plats” säger Camilla Myhre Sandberg, CEO.

Uppsala June 20, 2018


För mer information, kontakta:
 

Camilla Myhre Sandberg, CEO 

Miris Holding AB
 

Tel: 018-14 69 07
 

E-mail: camilla.sandberg@mirissolutions.com 

Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbruknings-artiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar med sina produkter på analys av bröstmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Vår vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. Vår mission är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på bröstmjölk. Miris Holding AB är noterat på̊ Spotlight Stock Market.

Denna information är sådan information som Miris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2018.  

Om oss

Miris tillhandahåller instrument och kompletterande produkter för mjölkanalys, så att våra kunder kan leverera mjölk av hög kvalitet till barn och vuxna.

Prenumerera

Dokument & länkar