Miris genomför ett omfattande effektiviseringsprogram

Miris styrelse har idag formellt beslutat att genomföra ett besparingsprogram som på årsbasis sänker kostnaderna med ca 6 MSEK och omfattar bland annat en minskning av antalet anställda från 15 till 7.

Försäljningen under första halvåret har inte nått upp till förväntan och styrelsen och ledningen har därför beslutat att skapa en ny plattform för expansion. Miris har under de senaste 2 åren genomfört förbättringar på produkten, effektiviserat marknadsföringen och arbetar intensivt med vår FDA ansökan som kan ge oss ett godkännande i USA. Miris behöver minska kostnadsnivån för att sedan expandera med växande försäljning. Utfallet av effektiviseringsprogrammet kommer att ha full effekt från mitten av Q1 2019 och ger en besparing på ca 6 MSEK på årsbasis.    

”Jag är stolt över det förändringsarbete som vi har genomfört i Miris under de senaste 2 åren. Vi har förbättrat och effektiviserat alla processer i bolaget och genomför ett intensivt arbete med vår FDA ansökan. Men för att säkra vår framgång måste vi anpassa kostnadsnivån. Det får till följd att vi minskar antalet anställda och det är en tung process att genomföra. Nu blickar vi framåt och strävar vidare med vår vision att bidra till neonatal hälsa genom att utveckla marknaden för individuell nutrition av prematura barn!” säger Camilla Myhre Sandberg, CEO. 

Uppsala, 30 augusti, 2018

För mer information, kontakta:

Camilla Myhre Sandberg, CEO
Miris Holding AB

Tel: 018-14 69 07

E-mail: camilla.sandberg@mirissolutions.com 

Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbruknings-artiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar med sina produkter på analys av bröstmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Vår vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. Vår mission är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på bröstmjölk. Miris Holding AB är noterat på̊ Aktietorget.

Denna information är sådan information som Miris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2018.  

Om oss

Miris tillhandahåller instrument och kompletterande produkter för mjölkanalys, så att våra kunder kan leverera mjölk av hög kvalitet till barn och vuxna.

Prenumerera

Dokument & länkar