Miris HMA™ i fokus i MedWatch Today

Report this content

Implementeringen av Miris HMA™ vid Community Regional Medical Center i Fresno, Kalifornien, är i fokus i ett inslag i MedWatch Today. Sjukhuset beskriver i intervjun vikten av rätt näring och värdet av att ha tillgång till näringsinnehållet i bröstmjölken för att säkerställa rätt nutrition för prematura barn. 

Community Regional Medical Center i Fresno, Kalifornien har nyligen installerat Miris HMA™. I ett inslag i MedWatch Today berättar Dr Anand Rajani, Medical Director, och Amanda Juarez, Pediatriskt Kliniskt Nutritionsansvarig, vid Community Regional Medical Centers neonatalavdelning om vikten att ha möjlighet att individuellt anpassa näring för prematura barn och hur Miris teknologi möjliggör detta arbete. I inslaget intervjuas även mamman till ett av barnen som vårdas på avdelningen om hur Miris HMA gett henne lugn i vetskapen om att hennes barn får den näring som behövs.

Ett analysinstrument för bröstmjölk är en fantastisk teknologi eftersom den möjliggör att vi kan anpassa näringen för varje bebis individuellt anpassat till mammas mjölkproduktion” säger Dr Anand Rajan.

Det är glädjande att se hur vikten av rätt näring och tillväx för prematura barn ständigt ökar inom neonatalvården i USA. MedWatch Todays publicering om Miris HMA™ är oerhört värdefull marknadsföring för Miris. Utöver varumärkesbyggandet och marknadsföring bidrar det även till vårt arbete att utbilda och upplysa den amerikanska marknaden” säger Camilla Sandberg, VD Miris AB. ”Att dessutom se hur vi kan ge lugn och trygghet hos föräldrar att deras barn får den bästa nutritionsvården är fantastiskt” fortsätter Camilla.

Se inslaget här: https://www.youtube.com/watch?v=MXaSsHExwD8

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.