Miris HMA[TM] installerad på Mothers' Milk Bank of Tennessee

Report this content

Som tidigare informerat inkom order på ett Miris HMATM paket från Mothers’ Milk Bank of Tennessee i maj i år. Vi är nu glada att kunna meddela den framgångsrika installationen av Miris HMATM på mjölkbanken. Den 16 juni hölls installation och träning av mjölkbankens personal och de är nu igång med analys av sin donatormjölk.

Miris tog i maj emot en brådskande order av Miris HMATM från Mothers’ Milk Bank of Tennessee. Ett akut behov hade uppstått då två av deras största kunder bytt leverantör av donerad bröstmjölk till en annan mjölkbank då Mothers’ Milk Bank of Tennessee inte kunde tillhandahålla analys av näringsinnehåll på den mjölk de levererade till sjukhusen. Mjölkbanken kontaktade Miris för en akut order och leverans av Miris HMATM skedde i slutet av maj från Miris. Ordern rapporterades i Miris Nyhetsbrev den 25 maj 2023.

”Vi hör från fler och fler mjölkbanker att neonatalvårdsavdelningar i USA börjar ställa krav på näringsanalys på den donerade bröstmjölk som HMBANA-mjölkbankerna levererar” säger Marie Ekholm, säljchef Miris. ” I detta fall var mjölkbanken redan i diskussion med Miris men det akuta behovet uppstod i och med att de tappade två av deras största kunder då de inte kunde tillhandahålla analyserad mjölk. Detta visar på att förståelsen för viktigheten av näringsinnehållet i bröstmjölk för prematura barns utveckling etablerats inom neonatalvård i USA”.

Miris levererade utrustningen inom en vecka från mottagen order och redan 16 juni hölls installation och träning på mjölkbanken. Genom att integrera Miris HMATM i mjölkbankens verksamhet förstärker de ytterligare sitt engagemang för att tillhandahålla den högsta kvaliteten på donatormjölk till de spädbarn och familjer de betjänar. Miris HMATM kommer inte bara användas för näringsanalys av den färdiga produkten, utan även ingå som ett viktigt steg i produktionsprocessen då det möjliggör analys av enskilda donatorers mjölk och genom detta möjlighet att optimera beredningsprocessen och de produkter de levererar till sjukhusen.

”Jag är mycket stolt över Miris Teamet som svarade på detta akuta behov från Mothers’ Milk Bank of Tennessee och på så kort tid både lyckats leverera, installera och hålla träning för mjölkbanken” säger Camilla Sandberg, VD Miris. ”Vi skickar i och med detta en tydlig signal till mjölkbankerna i USA, Miris är att räkna med och vi gör allt i vår makt för att hjälpa möta våra kunders behov”.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera