Miris lanserar Miris Calibration Control Kit™

Miris lanserar idag den egenutvecklade standardlösningen Miris Calibration Control Kit (MCC). MCC skall användas för daglig kontroll av kalibreringen i Miris Human Milk Analyzer (HMA). MCC kommer säljas som en förbrukningsvara att användas till HMA och skall användas varje dag när instrumentet startas.

Miris har stärkt produktportföljen med Miris Calibration Control Kit (MCC). Ett MCC Kit inkluderar två olika koncentrationer standardlösningar: Miris Calibration Control 1 (MCC1) och Miris Calibration Control 2 (MCC2). MCC1 och MCC2 är standardiserade lösningar med känd koncentration av fett, protein och kolhydrater som skall användas som kontroll av kalibreringen i Miris Human Milk Analyzer (HMA).

Efter att MCC godkändes i oktober 2017 har den genomgått beta-sitetestning för att säkerställa kvalité och optimerad kundanvändning och CE-märkts. Användningen kommer vara obligatorisk för nya och existerande kunder. Med MCC introducerar Miris ytterligare en standardisering av processen för analys av bröstmjölk för individuell nutrition av för tidigt födda barn. Tillsammans med Miris Ultrasonic Processor och Miris Heater utgör MCC de viktigaste omkringliggande produkter som behövs för att analys med Miris HMA skall ske kontrollerat och reproducerbart.

”En viktig milstolpe är nådd för Miris; en egenutvecklad standardlösning för kvalitetssäkrad analys av bröstmjölk. Samtidigt stärker vi produktportföljen med en förbrukningsvara som kommer att ge kontinuerliga intäkter. Detta är en viktig del i att etablera långsiktig tillväxt och stabilitet för både marknaden och bolaget. Jag är stolt över vad Miris team har åstadkommit med utvecklingen av ett CE-märkt MCC. Än en gång levererar vi enligt plan en strategisk viktig komponent i säkerställningen av hög kvalité på individuell nutrition baserad på bröstmjölk för för tidigt födda barn.” säger Camilla Myhre Sandberg, CEO.

Uppsala den 29 januari, 2018

För ytterligare information kontakta:

Camilla Myhre Sandberg, VD

Miris Holding AB

Telefon: 018-14 69 07

E-post: camilla.sandberg@mirissolutions.com 

Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbruknings-artiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar med sina produkter på analys av bröstmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Vår vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. Vår mission är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på bröstmjölk. Miris Holding AB är noterat på̊ Aktietorget.

Denna information är sådan information som Miris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2018.  

Om oss

Miris tillhandahåller instrument och kompletterande produkter för mjölkanalys, så att våra kunder kan leverera mjölk av hög kvalitet till barn och vuxna.

Prenumerera

Dokument & länkar