Ökad försäljning av Miris Human Milk Analyzer i USA

Efter att mjölkanalysbolaget Miris mottagit godkännandet av USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet (FDA) för marknadsföring och försäljning av sitt instrument Miris Human Milk Analyzer™ (HMA) i december 2018, har Neonatalvårdsavdelningar i USA för första gången fått tillgång till en enkel och snabb test som kan analysera näringsinnehållet i bröstmjölk. Efter FDA-godkännandet har Miris märkt av en starkt ökad efterfrågan på sina analysinstrument.

Miris sikte har under 2019 varit inställt på att komma in och börja etablera sig på den amerikanska marknaden. Under de första sex månaderna har Miris sålt och installerat två analysinstrument till neonatalvårdsavdelningar i USA. Under den senaste månaden har ytterligare fyra Miris HMA™ sålts till USA. Dessa kommer framförallt att användas vid neonatalvårdsavdelningar i; Kalifornien, Texas, New York State, Indiana and Tennessee, North Carolina.

Säljcykeln för sjukhusutrustning är lång, eftersom finansieringen alltid måste inkluderas i tidigare budget, säger Marie Ekholm, säljchef på Miris. Vi ser dock att fler och fler neonatalvårdsavdelningar i USA nu får godkänd budget för inköp av Miris HMA™, och vi ser därmed ett uppsving i vår USA försäljning. Dessutom kommer flera av de sålda analysinstrumenten även att ingå i kliniska studier. Fler kliniska studier inom detta område är en förutsättning för att öka tillväxten och utvecklingen inom target fortification, vilket på sikt kommer påverka många prematura barns framtidsutsikter positivt, säger Marie.    

Miris HMA™ mäter koncentrationen av makronutrienter i bröstmjölk och används för att säkerhetsställa att prematura och sjuka barn får rätt mängd nutrition för att säkerställa bästa möjliga start i livet. Intresset för att optimera nutrition för prematura barn ökar i USA och tack vare FDA godkännandet ligger Miris i framkant av utvecklingen. Miris har totalt sålt 32 analysinstrument i USA.

- “Under 2019, har vi kunnat se fortsatt tillväxt och efterfrågan från kunder som vill använda Miris HMA för att analysera näringsinnehållet i bröstmjölk, “Vi förväntar oss ett ökat antal offertförfrågningar från USA i takt med att allt fler sjukhus får finansiering och ett ökat antal neontalvårdsavdelningar anpassar sin verksamhet och processer för att kunna ge individuell nutrition baserad på bröstmjölk, säger Camilla Myhre Sandberg, VD Miris. Ökningen av antalet ordar under den senaste månaden ligger i linje med vår tidigare plan och vi förväntar oss en signifikant ökad instrumentförsäljning, avslutar Camilla.

Miris hjälper neonatala intensivvårdsenheter och forskningsinstitutioner 

Miris Human Milk Analyzer™ använder infraröd spektroskopi för att analysera prov av human mjölk och ger en kvantitativ mätning av fett, protein och total mängd av kolhydrat samt beräkningar av totala mängden av fasta ämnen och energiinnehåll i mjölken. Data som granskats av FDA visade att Miris Human Milk Analyzer är effektiv och reproducerbar vid bestämning av nivåer av protein, fett och kolhydrater i mjölken. Detta är ett diagnostiskt analysinstrument avsedd att användas av utbildad vårdpersonal vid kliniska laboratorier.

För ytterligare information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar, tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer (HMA). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Denna information är sådan information som Miris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti, 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar