Rättelse: Miris tidigarelägger kvartalsrapport

Report this content

Rättelsen avser MAR etiketten. Detta pressmeddelande ska vara utan MAR etikett.

Miris Holding AB (publ) tidigarelägger kvartalsrapporten avseende det första kvartalet 2022. Rapporten publiceras fredag den 29 april 2022.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Miris är ett medicinteknikbolag som tillhandahåller en komplett produktportfölj för bröstmjölksanalys, avsedd att erbjuda individanpassad näringsberikning för prematura barn. Bolagets huvudprodukt – Miris Human Milk Analyzer (Miris HMA) – bygger på en kombination av infrarött ljus och innovativ programvara för att mäta koncentrationen av makronutrienter (protein, fett och kolhydrater) i bröstmjölk. Baserat på denna analys kan man skräddarsy berikning av bröstmjölk efter individuella näringsbehov. Bolaget tillhandahåller även produkter för provberedning och förbrukningsartiklar för att kunna erbjuda en komplett lösning. Bolagets analysinstrument används idag i första hand vid neonatala intensivvårdsavdelningar och vid mjölksbanker, på en global marknad. Näringsinnehållet i bröstmjölk analyseras där för att möjliggöra individuell berikning av bröstmjölken ämnad för prematura barn. Miris HMA används också vid universitet och forskningscentra för olika forskningsstudier. Mer information om bolaget finns på www.mirissolutions.com.