Valberedning utsedd inför Miris Holding årsstämma 2019

Miris Holding AB meddelar idag att bolagets valberedning inför årsstämman 2019 är tillsatt. Enligt beslut från årsstämman 2018 skall valberedningen bestå av representanter för de tre största aktieägarna jämte en representant för de små aktieägarna och styrelsens ordförande.

Arbetet med att sätta samman valberedningen är nu avslutat och årets valberedning består av:

• Tomas Mattsson

• Hans Åkerblom

• Gunnar Ek, Aktiespararna

• Ingemar Kihlström, styrelseordförande Miris Holding AB

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan göra det per till: Valberedningen, Miris Holding AB, Kungsgatan, 75318 Uppsala eller via e-post, camilla.sandberg@mirissolutions.com

Årsstämman kommer att äga rum onsdag den 8 maj 2019 kl 16:00 hos Advokatfirman Lindahl KB, Vaksalagatan 10, 753 20 Uppsala.

För ytterligare information kontakta:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB
Telefon: +46 18-14 69 07
E-post: camilla.sandberg@mirissolutions.com

Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbruknings-artiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar med sina produkter på analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Vår vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. Vår mission är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market. 

Om oss

Miris tillhandahåller instrument och kompletterande produkter för mjölkanalys, så att våra kunder kan leverera mjölk av hög kvalitet till barn och vuxna.

Prenumerera

Dokument & länkar