Valberedning utsedd inför Miris Holdings årsstämma 2021

Report this content

Miris Holding AB meddelar idag att bolagets valberedning inför årsstämman 2021 är tillsatt.

Arbetet med att sätta samman valberedningen är nu avslutat och årets valberedning består av:

  • Hans Åkerblom
  • Henrik Didner
  • Tomas Matsson
  • Ingemar Kihlström, styrelseordförande Miris Holding AB

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan göra det per post till: Valberedningen, Miris Holding AB, Kungsgatan, 75318 Uppsala eller via e-post, pernilla.nordahl@mirissolutions.com.

Årsstämman kommer att äga rum tisdag den 25 maj 2021. Bolaget kommer återkomma med besked kring formerna för årsstämman.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar