• news.cision.com/
  • Mirovia AB/
  • Mirovia annonserar sammanslagning med Plenius AB som ett led i omorganisationen inom bolagets indirekta ägare Esmaeilzadeh Holding AB

Mirovia annonserar sammanslagning med Plenius AB som ett led i omorganisationen inom bolagets indirekta ägare Esmaeilzadeh Holding AB

Report this content

Som kommunicerats den 24 maj 2022 har Esmaeilzadeh Holding AB (publ) (”EHAB”), vilka är indirekta ägare av Mirovia AB (publ) (”Mirovia” eller ”Bolaget”), initierat en omorganisation (”Omorganisationen”) av ett antal av EHAB:s innehav, däribland Mirovia, för att bilda en ny företagsgrupp under namnet Lyvia Group. Som en del av Omorganisationen har EHAB beslutat att tillföra Plenius AB och dess dotterbolag till Mirovia i form av ett ovillkorat aktieägartillskott.

Plenius AB (”Plenius”) är ett svenskt investmentbolag vars fokus ligger på att förvärva och utveckla stabila och lönsamma bolag i Spanien inom IT-konsultsektorn. Plenius existerande portfölj består av tre bolag som på proformabasis genererade 9,9 miljoner euro i intäkter samt 3,3 miljoner euro i justerad EBITDA under 2021.

I förbindelse med Omorganisationen samt etableringen och expansionen av Lyvia Group förväntas även Mirovia och Plenius att byta namn till Mirovia Nordics AB respektive Plenius by Mirovia AB.  

Om Mirovia:

Mirovia är en nordisk koncern som investerar i entreprenörsledda bolag som erbjuder mjukvarulösningar och nischade IT-tjänster, samt tekniska konsulter. Mirovia grundades 2020 med målet att vara en aktiv ägare och affärspartner till små och medelstora bolag som har fortsatt självstyre över sin verksamhet. Mirovia Groups omsättning uppgick till 326.9 MSEK pro forma under 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Sebastian Karlsson, VD och medgrundare, på mailadress sebastian@mirovia.io

Peter Olofsson, CFO på peter@mirovia.io

www.mirovia.io

Denna information är sådan information som Mirovia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2022 kl. 08:00 (CEST).

Prenumerera