Mirovia förvärvar Svenska Försäkringsfabriken i Umeå AB och Acino AB

Report this content

Den 23 juni 2021 ingick Mirovia Group ett avtal om investering i bolagen Svenska Försäkringsfabriken i Umeå AB, Acino AB och Toppnamn AB. Mirovia har slutfört investeringen och förvärvat samtliga aktier i bolagen.

“Det är jättekul att komma i mål med dessa förvärv och extra roligt att vi nu också finns representerade i Norrland. Att Acino är en avknoppning från Umeå Universitet rimmar bra med vårt eget DNA och vår ambition är att fortsätta samt intensifiera detta samarbete. Svenska Försäkringsfabrikens lösningar används utav några av Sveriges största bank- och försäkringsbolag och har idag 30 000 användare i systemet. De hanterar upp emot sex miljoner ärenden under året. Med en djup kunskap i branschen och framför allt en kunddriven produktutveckling är detta ett bolag som kommer vi tror kommer fortsätta växa framöver” säger Sebastian Karlsson, Founding Partner på Mirovia.

”Vi uppskattar att vi får en industriell ägare som har erfarenhet av att driva specialiserade bolag med djup teknisk kompetens. Mirovias sätt att driva bolag är väldigt kundcentrerat, vilket passar bra med hur vi ser på vår produktutveckling” säger Mikael Elf, grundare på Svenska Försäkringsfabriken.

”Vi kommer in i en större grupp som redan innehåller IT och säkerhetsexperter såsom Lemontree. Huvudägarna har en bakgrund inom LifeScience vilket rimmar bra med våra uppdrag inom healthcare. Vi ser fram emot att fortsätta vår tillväxtresa på den norrländska kusten” säger Per Viktorsson, grundare på Acino.

De förvärvade bolagen hade under 2020 en sammanlagd omsättning på 79,7 MSEK och ett EBITDA på 18,7 MSEK.

Svenska Försäkringsfabriken har 39 antal anställda och levererar it-lösningar speciellt anpassade till bank och försäkring. Under 2020 omsatte de 42,2 MSEK med ett EBITDA på 16,5 MSEK. Acino grundades som en avknoppning från ett forskningsprojekt vid Umeå universitet och specialiserar sig på systemutveckling med sina 29 anställda. Under 2020 omsatte de 29,4 MSEK och hade ett EBITDA på 2 MSEK.
 

Om Svenska Försäkringsfabriken: 

Svenska Försäkringsfabriken grundades 2005 i Umeå och deras erbjudande består av tre delar: it-lösningar speciellt anpassade till bank och försäkring; försäkringsadministration där de tar hand allt från deras kunders kontakter med andra försäkringsbolag vid hantering av fullmakter till handläggning, bedömning och analys samt resursuthyrning där de erbjuder pensions- och försäkringsexperter för både kortare och längre insatser hos både försäkringsbolag och deras kunder. De erbjuder till stor del standardiserade produkter men med skräddarsydda lösningar vilket både effektiviserar administration och it-struktur för kunden.

Om Acino: 

Acino grundades 2006 som en avknoppning från ett forskningsprojekt vid Umeå universitet och specialiserar sig på systemutveckling. Acinos främsta syfte är att hjälpa företag att realisera bra idéer till fantastiska appar, produkter och tjänster.

Om Mirovia:

Mirovia är en nordisk koncern som investerar i entreprenörsledda bolag som erbjuder mjukvarulösningar och nischade IT-tjänster. Mirovia grundades 2020 med målet att vara en aktiv ägare och affärspartner till små och medelstora bolag som har fortsatt självstyre över sin verksamhet.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Sebastian Karlsson, VD och medgrundare, på mailadress sebastian@mirovia.io

www.mirovia.io

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar