Mirovia Group förvärvar Rebendo AB, experter på IT-performance

Report this content

Mirovia Nordic AB (publ) ("Mirovia Group" eller "Bolaget") har idag ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Rebendo AB ("Rebendo"). Rebendo grundades 2001 och levererar skräddarsydda tjänster för att visualisera, optimera, övervaka och säkerställa maximal prestanda genom hela IT-infrastrukturen. Rebendo har sitt säte i Stockholm och arbetar med kunder inom både privat och offentlig sektor. Rebendo redovisade under räkenskapsåret 2021 en nettoomsättning om 29,5 MSEK samt en EBITDA om 7,86 MSEK. 

Mirovia Nordic AB (publ) ("Mirovia Group" eller "Bolaget") har idag ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Rebendo AB ("Rebendo"). Rebendo grundades 2001 och levererar skräddarsydda tjänster för att visualisera, optimera, övervaka och säkerställa maximal prestanda genom hela IT-infrastrukturen. Rebendo har sitt säte i Stockholm och arbetar med kunder inom både privat och offentlig sektor. Rebendo redovisade under räkenskapsåret 2021 en nettoomsättning om 29,5 MSEK samt en EBITDA om 7,86 MSEK. 
 

“Med Mirovias förvärv får Rebendo en trygg och marknadsinriktad partner som borgar för våra kunders trygghet och långsiktiga projekt. Rebendo kan fokusera på att hjälpa företag att införa en helhetslösning för att monitorera och analysera transaktioner end-to-end, på sekundnivå i realtid.”, säger Michael Kling, VD på Rebendo.
 

“Vi är väldigt glada över att få välkomna Rebendo till gruppen. Med den ökande komplexitet i dagens IT-infrastruktur så utgör monitorering och visualisering av prestanda, skalbarhet och tillgänglighet en central grundsten för att säkra en väl fungerande och stabil IT-miljö. Med Rebendos expertis adderar vi ytterligare en central dimension till våra befintliga erbjudanden.”, säger Andreas Ekblom, vice VD på Mirovia Group.

Om förvärvet

Bolaget har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal om att förvärva samtliga aktier i Rebendo AB.

Om Rebendo

Rebendo grundades 2001. Företaget erbjuder en komplett portfolio av tjänster, produkter och expertis. Genom skräddarsydda och detaljerade tjänster som visualiserar, övervakar och optimerar prestandan inom IT-infrastruktur, applikationer, nätverk och IP-telefoni. För Rebendos kunder, som huvudsakligen verkar på den nordiska marknaden, är ett effektivt IT-stöd en avgörande faktor för en framgångsrik affärsverksamhet. 2021 redovisade Rebendo en omsättning på över 29 MSEK.


Om Mirovia:

Mirovia är en koncern som investerar i entreprenörsledda bolag som erbjuder mjukvarulösningar och nischade IT-tjänster. Mirovia grundades 2020 med målet att vara en aktiv ägare och affärspartner till små och medelstora bolag som har fortsatt självstyre över sin verksamhet.


För mer information, vänligen kontakta:

Sebastian Karlsson, VD och medgrundare, på mailadress sebastian@mirovia.io

Andreas Ekblom, vice VD, på mailadress andreas@mirovia.io

www.mirovia.io

Denna information utgör insiderinformation som Mirovia Nordic AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Ovanstående ansvariga personer kan också kontaktas för ytterligare information.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Mirovia Nordic AB (publ) förvärvar Rebendo AB.
Twittra det här

Citat

Med Mirovias förvärv får Rebendo en trygg och marknadsinriktad partner som borgar för våra kunders trygghet och långsiktiga projekt. Rebendo kan fokusera på att hjälpa företag att införa en helhetslösning för att monitorera och analysera transaktioner end-to-end, på sekundnivå i realtid.
Michael Kling, VD på Rebendo.
Vi är väldigt glada över att få välkomna Rebendo till gruppen. Med den ökande komplexitet i dagens IT-infrastruktur så utgör monitorering och visualisering av prestanda, skalbarhet och tillgänglighet en central grundsten för att säkra en väl fungerande och stabil IT-miljö. Med Rebendos expertis adderar vi ytterligare en central dimension till våra befintliga erbjudanden.
Andreas Ekblom, vice VD på Mirovia Group.