Är Missing People en potentiell samhällsresurs inom suicidområdet?

Missing People Sweden (MPS) har på 2,5  år utvecklats snabbt och kan idag liknas med en folkrörelse. Med 29 lokala avdelningar runt om i landet, och med över 34.000 frivilliga till sökinsatser, kan MPS snabbt mobilisera en insats oavsett var i landet försvinnandet sker. 

Antalet efterlysningar och sökinsatser ligger numera i snitt på ca 20 per vecka. Över 380.000 facebook-användare hjälper anhöriga och MPS att sprida information kring ett försvinnande vilket innebär att mellan 700.000 och 1,2 miljoner unika  personer per vecka är mer eller mindre engagerade i  våra ärenden.

Ca 1.500 (2012) självmord och ca 10-15.000 försök till självmord sker årligen i vårt land enligt officiella uppgifter. Det är ett stort samhällsproblem, och framför allt en händelse som starkt påverkar anhöriga och vänner på ett djupgående plan. 

En betydande andel av ärenden som MPS behandlar avser personer som är suicidbenägna och anhöriga anger ofta en depression som en möjlig orsak till ett försvinnande.

Är den organisation och infrastruktur som MPS byggt upp en potentiell samhällsresurs inom suicidområdet? Målsättningen är att i en förstudie ta fram underlag för ett projekt som ger svar på frågan.

Med ekonomiskt stöd från Folkhälsokommittén i Västra Götaland startar inom kort en förstudie med syftet att utreda om förutsättningar finns om MPS kan vara en samhällsresurs inom suicidprevention. Förstudien är avgränsat till Västra Götaland och drivs i samverkan med Suicidprevention i Väst,  SPES Västra Kretsen samt Stiftelsen Kyrkans Jourtjänst. Projektledare är Kenneth Söderlund, vice ordförande i MPS.

För mer information, kontakta Kenneth Söderlund, Missing People Sweden, 0733 626074.

Med vänlig hälsning
Missing People Sweden
Kenneth Söderlund

Pressansvarig
Mobil 0733 626074
Mail press@missingpeople.se

Missing People Sweden är en ideell organisation som publicerar efterlysningar samt samordnar och genomför skallgångar av försvunna personer i Sverige. Vi har ett nära samarbete med anhöriga och Polisen och tar alltid poliskontakt innan vi lägger upp en efterlysning med MPS som avsändare. Organisationsnummer 802463-5867

Taggar:

Om oss

Missing People Sweden är en ideell förening som publicerar efterlysningar och hjälper polis och anhöriga med att arrangera skallgångar när personer försvinner spårlöst. Verksamheten startade i januari 2012 och vi har sedan dess hjälpt anhöriga med efterlysningar, skallgångar och hundspårning runt om i Sverige.

Dokument & länkar