Från idé till folkrörelse på 3 år!

Den 12 januari 2012 bildades Missing People Sweden (MPS) formellt och sedan dess har organisationen och verksamheten vuxit kraftigt. Organisationen fyller 3 år idag och redan från start fanns målsättningen att MPS skulle finnas representerade i samtliga län med huvudmotivet att vi geografiskt ska finnas nära en försvunnen person som anmäls till oss.

Utvecklingen under de första 3 åren visar tydligt behovet av en frivilligorganisation som utgör ett komplement till samhällets resurser i övrigt kring eftersök av försvunna personer är stort. 

Totalt har fram till idag långt över 1.000 personer anmälts till MPS och sammantaget har 10-tusentals frivilliga deltagit i de sökinsatser som arrangerats.  Antalet nya försvinnanden som anmäls till MPS är idag mellan 1 och 3 per dag.

Några av framgångsfaktorerna
- förtroendet som visas oss när allt fler anhöriga kontaktar oss vid försvinnanden
- samverkan med Polisen som idag ser MPS som ett självklart komplement till övriga samhällsresurser vid eftersök av personer
- etableringen av 26 lokalavdelningar runt om i landet (samtliga län)
- engagemanget och drivkraften hos nyckelpersoner i de lokala avdelningarna
- nära  34.000 frivilliga runt om i landet som anmälts sig till vårt skallgångsregister
- samverkan med andra organisationer där båda parter ser fördelar
- det stora antalet sponsorer som på olika sätt stödjer verksamheten och säkerställer utvecklingen
- sociala medier och då i synnerhet Facebook där vi på mycket kort tid når ut till 100-tusentals personer med ett försvinnande (drygt 1.5 miljoner som flest)

Den stora ökningen av anmälda försvinnanden har inneburit att MPS prioriterat utvecklingen  kring operativa insatser. Anhöriga som tar kontakt med oss har förhoppningar och förväntningar och då antalet försvinnanden som anmäls till MPS ökar, så är vår klara målsättning att utvecklingen går i samma takt.

I december 2014 får vi det glädjande beskedet att PostKodLotteriet stödjer MPS med 2 miljoner kronor. Pengarna är öronmärkta till dels rekrytering av en Verksamhetschef samt etablera en kanslifunktion. Rekrytering pågår.

Peder Schillerström, initiativtagare och grundare:  ”För drygt 3 år sedan försvann en ung man i Göteborg. Min dåvarande sambo och jag beslutade oss för att fråga de anhöriga om de önskade vår hjälp. Detta trots att vi inte hade någon relation med familjen sedan tidigare. Den tacksamhet man kände när vi erbjöd oss hjälpa till går inte att med ord beskriva och vi kommer aldrig ångra att vi den kvällen prioriterade att hjälpa för oss okända människor mot en kväll framför tv:n. Det var efter denna händelse som vi insåg behovet av en organisation som stöttar anhöriga i en svår situation.  Sverige behövde en organisation som kunde verka för att hjälpa anhöriga i en situation där samhällets resurser inte räcker till. Sagt och gjort. För tre år sedan bildade vi en skallgångsorganisation med målet att vara rikstäckande inom 2 år. Vi kan med stolthet se tillbaka ett år och känna att vi lyckades med vårt mål.”

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta

Peder Schillerström, initiativtagare, grundare av MPS och styrelseledamot – 0709 121255
Helena Svärd, ordförande – 0707 266050
Kenneth Söderlund, vice ordförande, pressansvarig – 0733 626074
www.missingpeople.se

Med vänlig hälsning
Missing People Sweden
Kenneth Söderlund
Pressansvarig
mobil 0733 626074
mail press@missingpeople.se

Taggar:

Dokument & länkar