Mitthem och Inre Hamnen tilldelas träpriset 2007


I kriterierna för priset står bland annat: "Träpriset skall främja insatser för utvecklande av ny teknik och nya produkter samt utökad användning av trä som material." Mitthem tilldelas priset för uppförandet av fem stycken sexvåningshusen i massivträ som byggts i Sundsvalls Inre Hamn. Dessa är de högsta massivträhusen i Skandinavien. I samband med uppförandet drevs ett utvecklingsprojekt för att dokumentera de erfarenheter man gjort under byggnationen för att förenkla för kommande liknande projekt. Resultaten finns tillgängliga på www.solidwood.nu.
Träpriset 2007 tilldelas även IBI Sverige AB, för uppförandet av Solbackens handelsområde i Skellefteå, som domineras av trä.
Priset kommer att delas ut i samband med Treäfestivalen i Skellefteå den 20 februari.
- Det är mycket roligt att våra hus i Inre Hamnen återigen fått uppmärksamhet utanför Sundsvall. Att husen nu tilldelas Träeninghetens träpris 2007 modernsvisar på det stora intresse husen i Inre Hamnen väckt både nationell och internationellt. Tyvärr har många Sundsvllsbor svårt med förändringar i stadsbilden och ännu inte förstått värdet av att vi driver projekt av den här typen. Det stärker Sundsvalls varumärke och gör regionen mer intressant för investerare, inflyttare och näringsidkare, säger Mitthems VD Hans Selling.
Mer information om Träenighetens träpris finns på www.traenigheten.com eller lämnas av: Mitthem Hans Selling, telefon 060-13 95 32, 070-513 95 39 Eric Liljeström, telefon 060-13 95 15, 070-597 95 15.

Om oss

Trygghet, glädje, hemma – tillsammans gör vi det goda livet möjligt! Mitthem ska tillhandahålla ett tryggt, säkert och prisvärt boende i Sundsvalls tätort. Verksamheten ska kännetecknas av hög kvalitet och god service i nära samarbete med kunden. Mitthem har drygt 5 800 lägenheter med en balansomslutning av 2,46 miljarder kr och en omsättning på cirka 430 Mkr förvaltar vi i en starkt decentraliserad organisation med 51 anställda. Vi ägs till 100 % av Sundsvalls kommun genom Stadsbacken AB.

Prenumerera