Business Innovation Day utvecklar näringslivet

Den 22 november samlas ett tjugotal företagsledare och representanter från näringslivet tillsammans med Mittuniversitetets forskare i Sundsvall för att hitta lösningar på företagens utvecklingsfrågor. Detta sker under Business Innovation Day som arrangeras för fjärde året i följd.

Ett av företagen som medverkar i år, är Caicla AB som finns i Sundsvall, Umeå och Timrå. Företaget arbetar med en enklare och smartare lösning för att återvinna mer material och vänder sig till både privatpersoner och företag. 

­− Business Innovation Day är klockrent för vår del. Idag erbjuder vi ett system för att lagra och frakta källsorterat material från hemmet till återvinningen. Vi har varit igång i ett år nu och samlat in mer än 16 ton källsortering! Vår utmaning ligger i att vidareutveckla den teknik vi använder och vi ser fram emot att få diskutera fram en lösning med Mittuniversitetets forskare, säger Pontus Persson, VD Caicla AB. 

Genom åren har närmare 40 organisationer fått hjälp av forskare vid Mittuniversitetet med sina utmaningar. Av dessa har mer än hälften hittills gått vidare till forskningssamarbeten, medan andra fått nya lösningar att arbeta vidare med.

− Vi möter olika utmaningar varje år och det är alltid lika stimulerande att medverka i diskussionerna med företagen kring deras produkter och tjänster. Vår uppfattning är att dagen, i högsta grad, bidrar till att utveckla nya idéer och samarbeten, säger Mattias O´Nils, professor och forskningsledare vid STC.

Det är Mittuniversitets forskningscenter STC och FSCN som arrangerar Business Innovation Day tillsammans med innovationsmiljöerna Fiber Optic Valley, Åkroken Science Park och Processum. Företagen anmäler utmaningar som de vill ha hjälp med att lösa och få ett forskningsperspektiv på. Utmaningarna matchas ihop med universitetets forskare och sedan arbetar de gemensamt i workshops för att lösa utmaningarna. Läs mer här: www.businessinnovationday.se

Årets Business Innovation Day hålls onsdagen den 22 november i Grönborg, Storgatan 73 i Sundsvall. Media välkomnas att närvara.

FSCN – Fibre Science and Communication Network ger kunskap som både förbättrar skogsindustrin lönsamhet och skapar andra tillämpningar och affärsmöjligheter baserade på skogsråvaror.

STC – Sensible Things that Communicate utvecklar sensorbaserade system och tjänster inom elektronik och datateknikområdet med fokus på industriell IT, mobila tjänster och miljöövervakning.

Kontakt:
Mattias O´Nils, professor och forskningsledare vid STC, 010-142 87 80
Pontus Persson, VD Caicla AB, 070-382 62 15

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Taggar:

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se

Prenumerera

Media

Media