Dans breddar kompetensen hos blivande lärare

Genom ett unikt samarbete med Scenkonst Västernorrland har kultur blivit en etablerad metod som används på grundlärar- och förskollärarprogrammet på Mittuniversitetet. I år får ett 60-tal lärarstudenter fördjupa sig i hur man använder dans som ett pedagogiskt verktyg i klassrumsundervisning.

– Vi har valt att göra kultur till en obligatorisk del av kursen. Vi ser ett värde i att utbilda lärare som känner sig trygga med konstnärliga upplevelser och uttryckssätt och som kan använda det i sin vardag. Målet är så klart att det ska göra nytta för framtidens skolelever och jag är övertygad om att vi får en intensiv och rolig dag tillsammans, säger Camilla Månsson Waldehagen, programansvarig på grundlärarutbildningen.

Under dagen kommer danschef, dansare och danspedagoger från Norrdans och Dans Västernorrland att föreläsa och undervisa i kursen Utbildningsvetenskaplig kärna. Studenterna får möta dansföreställningar, föreläsningar om hur dansen kan vara ett pedagogiskt verktyg och även själva prova på dansen som uttrycksform. Studenterna kommer också att få möta yrkesverksamma lärare som använder olika kulturella uttrycksformer som en del av sin undervisning.

– Det är en demokratisk rättighet att ta del av kultur och skolan är en väg in till de ungdomar som normalt sett inte tar del av dans eller annan kultur. Lärare är en betydelsefull målgrupp för oss och mötet med Mittuniversitetets lärarstudenter blir därför väldigt viktigt, säger Mira Helenius Martinsson, danschef Norrdans.

Samarbetet mellan Scenkonst Västernorrland och Mittuniversitetet inleddes under 2016 som en del av samverkansavtalet mellan Sundsvalls Kommun och Mittuniversitetet. Sedan tidigare har förskollärarutbildningens studenter arbetat med film, men också provat muntlig framställning för att utveckla sitt ledarskap.

– Vi följer upp dagen med ett seminarium där studenterna får diskutera hur de upplever kultur som en metod i sitt pedagogiska arbete och på vilket sätt de ser att de kan använda metoden när de i framtiden arbetar som lärare, säger Camilla Månsson Waldehagen, programansvarig på grundlärarutbildningen.

Media hälsas välkomna att delta
När? Onsdag 31 januari 10.00-12.00
Var? Mittuniversitetet, Campus Sundsvall, lokal E409

Kontaktpersoner:
Camilla Månsson Waldehagen, programansvarig grundlärarprogrammet, 010-1428201
Mira Helenius Martinsson, danschef Norrdans, 070-6788771

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Taggar:

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se

Prenumerera