Fler platser för lärarutbildning vid Mittuniversitetet

Utbildningsvolymen vid lärarutbildningen och vissa vårdutbildningar vid Mittuniversitetet föreslås öka med 285 helårsstudenter fram till 2018. Det innebär en större utbyggnad av utbildningarna till lärare och förskollärare.

Regeringen har tidigare meddelat att högskolan gradvis ska byggas ut med totalt 10 000 nya utbildningsplatser fram till 2018. Huvuddelen av utbyggnaden vid Mittuniversitetet läggs på olika utbildningsinriktningar till lärare och förskollärare. Fullt utbyggd ökar utbildningsvolymen vid lärarutbildningen med cirka 30 procent jämfört med idag. Förskollärarutbildningen kan exempelvis komma att anta 25 studenter fler varje år.

- Det är mycket välkommet att antalet platser ökar i högskolan totalt sett och Mittuniversitetet tar gärna ett ännu större ansvar för utbildningar inom välfärdssektorn. Där är vi redan idag en stor aktör och detta stärker oss ytterligare, säger Anders Söderholm, rektor.

Utbyggnaden sker mot bakgrund av en framtida brist inom dessa yrken och fler sökande till lärar- och förskollärarutbildning. Söktrycket till Mittuniversitetets lärarutbildningar har ökat de senaste åren framförallt till utbildningar riktade mot de yngre åren i skolan.

- Sedan 2011 har söktrycket ökat kraftigt, lärarutbildningen med inriktning mot förskolan hade som exempel drygt sex sökande till varje utbildningsplats vid senaste antagningen, och vi tror att trenden kommer att hålla i sig, säger Conny Björkman, avdelningschef.

Även utbildningar till specialistsjuksköterska och barnmorska vid Mittuniversitetet byggs ut med tio respektive fem fler antagna studenter per år. Utbyggnaden sker gradvis från 2015 och lärarutbildningens expansion totalt i landet väntas öka konkurrensen om lärare till utbildningarna.

- Anslagshöjningen för utbildning som också följer med de nya platserna ger oss förutsättningar att göra nödvändiga rekryteringar av personal för att klara en utbyggnad med fortsatt hög kvalitet i utbildningarna, säger Conny Björkman.

Kontakt:
Anders Söderholm, rektor, 070-322 86 40, e-post: anders.soderholm@miun.se
Conny Björkman, avdelningschef 070-266 57 47, e-post: conny.bjorkman@miun.se

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se

Prenumerera