Fler söker vårens utbildningar vid Mittuniversitetet

Inför vårterminen 2018 har cirka 18 600 personer sökt en utbildning vid Mittuniversitetet. Det är en ökning med drygt 2 procent jämfört med förra året då antalet sökande var ca 18 200 personer. Utvecklingen på Mittuniversitetet är därmed mer positiv jämfört med riket i övrigt där siffrorna visar en svag minskning av antalet sökande med 0,2 procent. 

− Vi ser att det överlag är starka siffror för Mittuniversitetets del. Vi har faktiskt fler sökande trots att utbudet minskat något totalt sett jämfört med ifjol, säger Anders Fällström, rektor.

Ansökningstiden för att studera någon utbildning vid landets universitet och högskolor i vår gick ut den 17 oktober. Totalt är det cirka 18 600 sökande till Mittuniversitetets utbildningar. Motsvarande siffra ifjol var 18 200 sökande.

− Socionomprogrammet befäster sin position som en av våra viktigaste och mest eftertraktade utbildningar med flest antal förstahandssökande av alla program. Antalet förstahandssökande har dessutom ökat jämfört med ifjol, säger Anders Fällström, rektor.

Även det totala antalet förstahandssökande ökar något till vårterminen 2018, både vad gäller förstahandssökande till program och till kurser. Inför vårterminen nästa år finns drygt 5 200 sökande som valt Mittuniversitetet i första hand, vilket kan jämföras med förra vårterminen då det var knappt 5 200 förstahandssökande.

− Vi har fortsatt en hög efterfrågan på våra utbildningar och det är glädjande att vårt långsiktiga arbete för att så skapa attraktiva utbildningar som möjligt ger resultat, säger Kicki Strandh, kommunikationschef.

För den som missade sista ansökningsdatum går det för vissa utbildningar att göra en sen anmälan. Sena anmälningar behandlas om det finns lediga platser på utbildningen. Läs mer på www.antagning.se.

Programutbildningar med flest förstahandssökande VT18
Socionomutbildning - 244
Förskollärare - 218
Magisterprogram – arbetsliv, hälsa, rehab – 138

Kurser med flest förstahandssökande VT18
Kriminologi GR (A), Kriminologi A II – 381
Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs – 257
Psykologi GR (A), Introduktionsblock – 226

Kontakt:
Kicki Strandh, kommunikationschef, Mittuniversitetet, 070-346 59 87, e-post: kicki.strandh@miun.se

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Taggar:

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se

Prenumerera

Media

Media