Hur vänder vi trenden och får elever som mår bättre?

Under Almedalsveckan presenteras projektet HAND i HAND med nya utbildningsprogram som bland annat ska förebygga psykisk ohälsa bland elever.  Mittuniversitetet leder arbetet som ska ge alla skolor konkreta verktyg att ta del av utan kostnad.

– Siffrorna som visar på ohälsan bland ungdomar är alarmerande och målet med vårt projekt är att bidra till att vända trenden. Diskussionen kring elevers mående stoppar många gånger vid själva problembeskrivningen, men vi vill visa att det faktiskt går att förändra och därför fokuserar vi på hur vi kan få elever att må bättre, säger Maria Rasmusson, forskare vid Mittuniversitetet och projektledare för HAND i HAND.

Elever och personal i 48 högstadieskolor i Sverige, Tyskland, Slovenien och Kroatien får pröva en helt ny modell som ska leda till att färre elever drabbas av psykisk ohälsa i framtiden. Programmen med instruktioner, övningar och videofilmer görs tillgängliga på projektets webbplats på flera europeiska språk, utan kostnad.

I Sverige deltar 12 skolor i Västernorrland, Jämtland och Hälsingland med varsin klass i årskurs 8.

Under seminariet i Almedalen deltar bland andra Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

– Frågor som rör elevers och ungdomars mående angår oss alla, personal inom skolan, föräldrar, politiker och myndigheter. Arbetet för att förbättra elevernas trivsel och hälsa är en nyckelfråga, säger Magnus Oskarsson, forskare på Mittuniversitetet.

Medverkande i seminariet:
Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
Isak Sandell, volontär, Föreningen Tilia
Kaja Ahlström, volontär, Föreningen Tilia

Mittuniversitetets arrangemang i Almedalen genomförs onsdag 4 juli och består av sex seminarier med varierat innehåll, men med tydlig koppling till aktuell forskning och angelägna samhällsfrågor.

Seminariet ”En nyckelfråga för en förstklassig svensk skola är hur vi förbättrar elevernas trivsel och hälsa” genomförs på Campus Gotland, lokal B51, med start 09.00, onsdag 4 juli.

Kontaktpersoner:
Maria Rasmusson, projektledare HAND i HAND, 073-396 55 42
E-post: maria.rasmusson@miun.se
Magnus Oskarsson, forskare Mittuniversitetet,
0730-36 31 93
E-post: magnus.oskarsson@miun.se

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Taggar:

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se

Prenumerera

Media

Media