Jämställdhetsministern inleder seminarium om unga tjejers perspektiv på våld och sexuella trakasserier

Jämställdhetsminister Lena Hallengren har tackat ja till att inleda Mittuniversitetets seminarium i spåren av #metoo under årets Almedalsvecka. Seminariet synliggör det sexualiserade våld unga kvinnor kan utsättas för, men lyfter också frågor om vad samhället kan göra åt det.

– Vi vet att pojkar och mäns våld mot flickor och kvinnor är ett globalt problem, men det är mindre känt att det skulle vara så vanligt i Sverige. Vi är väldigt glada för att jämställdhetsministern väljer att inleda seminariet med ett anförande. Frågorna är av största vikt och vi behöver en tydligare diskussion om vad samhället kan och bör göra, säger Katja Gillander Gådin, professor vid Avdelningen för hälsovetenskap på Mittuniversitetet.

I spåren av #metoo har sexuella trakasserier och sexualiserat våld mot flickor och kvinnor uppmärksammats på ett sätt som aldrig tidigare skett. Även om forskning om sexuella trakasserier bland unga till stor del är osynligt i nationella studier om ungas livsvillkor och hälsa pågår forskning som visar att det är vanligt och att det får en mängd negativa konsekvenser för de som utsätts. En utmaning för skola och andra arenor där ungdomar kan bli utsatta är att synliggöra problemet och arbeta för att skapa trygga och säkra miljöer.

– Vi arbetar just nu med ett treårigt projekt som ska öka kunskapen om det sexualiserade våld unga kvinnor kan utsättas för men också att utveckla strategier för förändring i samverkan med elever, skola och omgivande samhälle, säger Katja Gillander Gådin.

Medverkande i seminariet:
Lena Hallengren, jämställdhetsminister - inledningstalare
Katja Gillander Gådin, professor, Mittuniversitetet
Lotta Brännström, doktorand, Mittuniversitetet
Monica Green, ordförande, UN Women nationell kommitté Sverige
Sara Nilsson, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten
Alán Ali, ordförande, Män för jämställdhet
Gabriella Wolfe, delegat, Fler Unga

Mittuniversitetets arrangemang i Almedalen genomförs onsdag 4 juli och består av sex seminarier med varierat innehåll, men med tydlig koppling till aktuell forskning och angelägna samhällsfrågor.

Seminariet ”Efter #metoo – unga tjejers perspektiv på våld och sexuella trakasserier” genomförs på Campus Gotland, lokal B51, med start 12.30, onsdag 4 juli.

Mer om Mittuniversitetets seminarier i Almedalen.

Kontaktperson:
Katja Gillander Gådin, professor, Avdelningen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet, 010-142 85 41

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Taggar:

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se

Prenumerera

Media

Media