Mångmiljondonation till ny forskningsstiftelse

En privatperson i Östersund donerar 10 miljoner kronor till en forskningsstiftelse som ska främja forskning vid Mittuniversitetet. Stiftelsens medel ska användas till forskning vid forskningscentrumen Nationellt vintersportcentrum och Sports Tech Research Centre.

- Det är en fantastisk möjlighet och ett stort förtroende som vi får. Det är den enskilt största donationen i universitetets historia och innebär ett otroligt fint tillskott för vår forskning inom idrott och prestation, säger Mats Tinnsten, prorektor.

Donationen kommer att förvaltas av en nybildad stiftelse - ”Rolf och Gunilla Enströms stiftelse för forskning och utveckling” - med syfte att stödja forskningen inom området idrott och prestation vid Mittuniversitetet. Bakom stiftelsen och donationen står familjen Enström.

- Vi har funderat en längre tid på att avsätta medel för en positiv utveckling i Jämtland och kommit fram till att det bästa sättet är att satsa på forskning och utveckling med förhoppningar om framtida ”avknoppningar” från Mittuniversitetet, säger Rolf Enström.

Stiftelsen ska förvalta medlen från donationen och årligen dela ut stipendier för forskning och forskare i de aktuella forskningscentrumen vid universitetet. De första stipendierna ur forskningsstiftelsen väntas delas ut hösten 2016 i samband med Mittuniversitetets årshögtid.

Korta fakta
Nationellt vintersportcentrum
är världsledande inom skidforskning. Det är ett olympiskt testcentrum för vinteridrott i Sverige och samverkar med ledande företag inom sport och outdoor-sektorn. www.miun.se/nvc

Sports Tech Research Centre är ett tvärvetenskapligt forskningscenter med fokus på tillämpningar inom sportteknologi och produktutveckling. Forskningen bedrivs i samarbete med ett brett spektrum av olika branscher, från sjukhus och ledande outdoor-företag till internationella företag inom verkstadssektorn. www.miun.se/sportstech

Kontakt:
Mats Tinnsten, prorektor, Mittuniversitetet, 070-526 53 30, e-post:
mats.tinnsten@miun.se
Rolf Enström, Rolf och Gunilla Enströms stiftelse för forskning och utveckling, 070-348 53 98