Miljöminister Karolina Skog besöker Mittuniversitetet

Report this content

Hur förbättras fjärrstyrd flygledning genom digital miljöövervakning? Hur kan man skapa realtidsinformation om miljöfarliga fiberbankar i havsvikar? Det är några av frågeställningarna i en ny forskningssatsning som presenteras för miljöminister Karolina Skog när hon besöker Mittuniversitetet onsdag 28 mars.

– Vi vet att bland annat klimatförändringar, föroreningar och ljud har stor påverkan på samhället och på oss människor. Med ny digital teknologi kan vi mäta miljöparametrar över stora områden och skapa helt nya möjligheter att fatta kloka beslut. Det är inspirerande att miljöministern vill ta del av vår nya forskningssatsning, säger Benny Thörnberg, docent på Mittuniversitetet.

I forskningssatsningen MiLo, miljön i kontrolloopen, handlar arbetet om forskning och utveckling på digitalisering av miljö. Satsningen har stor spännvidd där några av områdena som står i fokus är fjärrstyrd flygledning och miljöfarliga fiberbankar. Men, forskarna kommer också att fokusera på miljöövervakning och ljudmätningar av stora industrier och även hur man kan mäta snöns egenskaper på olika skidanläggningar och hur dessa resultat sedan kan användas för att öka konkurrenskraften för turism och sportevenemang.

Miljöminister Karolina Skog informeras om såväl det pågående arbetet som de nya delarna i forskningssatsningen vid sitt besök.

Media är välkomna att delta.
Tid: onsdag 28 mars 11.30-12.10, rundvandring och information om forskningen på forskningscentret Sensible Things that Communicate, STC.
Plats: Mittuniversitetet, hus S, entréplan, campus Sundsvall

Intervjuer med miljöminister Karolina Skog kan genomföras efter 12.10.

Kontaktpersoner:
Benny Thörnberg, docent Mittuniversitetet 010-142 89 17
Christine Grafström, kommunikatör forskningscentret STC, 010-142 84 10

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Taggar: