Mittuniversitetet firar Akademisk högtid

Den 12-13 oktober firar Mittuniversitetet Akademisk högtid. Då installeras universitetets nya rektor Anders Fällström. Även nya professorer och nya doktorer promoveras under högtidliga former. Då välkomnas också Mittuniversitetets nya hedersdoktorer, däribland Bolagsverkets tidigare generaldirektör Annika Bränström.

Mittuniversitets nya hedersdoktorer är alla personer som på olika sätt varit betydelsefulla för antingen universitetets utveckling eller för regionen. Som hedersdoktorer välkomnas under högtiden Annika Bränström, fd generaldirektör Bolagsverket, Örjan Pettersson, fd VD för SCA R&D Center, samt Elizabeth Kendall, professor, Griffith University, Australien.

Torsdag 12 oktober - Installationsföreläsningar, Campus Sundsvall, Fälldinsalen 10.30–15.45
Under torsdagen håller de nya hedersdoktorerna och professorerna installationsföreläsningar och delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. De bjuder på en fullmatad dag med föreläsningar som är öppna för alla intresserade, se program nedan.

Fredag 13 oktober - Akademisk högtid, Tonhallen Sundsvall, 15.45–18.00
Under fredagens högtidliga ceremoni installeras professorerna och doktorerna samt hedersdoktorerna promoveras. Ceremonin på Tonhallen är öppen för alla intresserade och innehåller sång och musik samt salutskott av Jämtlands fältartilleri.

Högtiden avslutas med utdelning av stipendier och priser.

Medier är välkomna att närvara under både föreläsningarna och ceremonin för Akademisk högtid.

Mer information: www.miun.se/akademiskhogtid

Kontakt:

Yasmine Lundqvist, ceremonimästare, 010-142 80 84

Ronney Wickzell, presskommunikatör, 010-142 81 72

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter med campus i Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.

Taggar:

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se

Prenumerera

Media

Media