Mittuniversitetet satsar för utvecklat e-lärande

En ny satsning på forskning inom e-lärande ska ytterligare öka kvaliteten i utbildningen vid Mittuniversitetet. Sex miljoner satsas när en ny forskningsmiljö byggs upp för att ta tillvara nya pedagogiska metoder och nya möjligheter som den senaste tekniken och internet ger.

Lärande med stöd av lämplig pedagogik och tekniskt stöd, benämns ofta som e-lärande. Att Mittuniversitetet driver en stark och omfattande forskning inom området e-lärande är betydelsefullt för universitetets långsiktiga utveckling. Därför investerar universitetsledningen totalt sex miljoner de kommande åren i forskning om e-lärande för att utveckla e-lärandet inom både distans- och campusutbildningar.

- Vid Mittuniversitetet är e-lärande särskilt tydligt med tanke på den stora andelen studenter som bedriver nätbaserade studier, men även de campusbaserade utbildningarna använder tekniskt stöd i hög grad, säger Anders Söderholm, rektor.

Målsättningen är att Mittuniversitetet ska ligga i framkant i de pedagogiska metoderna för e-lärande och den senaste teknikanvändningen. De nya forskningsresurserna knyts till två redan befintliga forskargrupper inom området vid Mittuniversitetet.

Satsningen innebär för ämnet informatik och pedagogik, att två gästprofessorer anställs på deltid och totalt fyra ytterligare forskare rekryteras inom e-lärande. Fram till 2016 ska en experimentverkstad byggas upp gemensamt med universitetets Lärande och resurscentrum(LRC). Verkstaden ska ge möjlighet att prova nya pedagogiska metoder och ny teknik för Mittuniversitetets utbildningar.

- Det blir en möjlighet för våra lärare att anpassa och hitta de bästa utbildningsformerna för just deras utbildning. På så sätt tar vi ansvar för att vår pedagogik och distansoberoende teknik håller högsta klass också i framtiden, säger Ola Lindberg, verksamhetschef, LRC.

Kontakt:
Ola Lindberg, verksamhetschef, LRC,
070-338 62 91, e-post: ola.lindberg@miun.se

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se