Mittuniversitetet studerar höghöjdsfysiologi på världens tak

Forskare från Mittuniversitetet har i helgen avslutat en stor studie av vandrare och klättrare på Mount Everest, och påbörjar idag en Himalayaexpedition tillsammans med forskare från USA och Kanada. Syftet är bland annat att undersöka om det går att förutsäga höghöjdssjuka, ett tillstånd som kan vara livshotande.

– Vi har genomfört labtester i Katmandu där deltagarna håller andan tre gånger med korta mellanrum för att åstadkomma syrebrist. Vi vill upptäcka tidiga tecken på höghöjdssjuka och se om denna vanliga problematik kan förutsägas med testet, säger Erika Schagatay, professor på Avdelningen för hälsovetenskap vid Mittuniversitetet.

Under vandringen fick deltagarna dagligen fylla i en enkät om sin hälsa som sedan jämfördes med testresultatet.

I studien jämförs också så kallade trekkare som vandrar till Everest Base Camp på 5300 meters höjd med toppklättrare som tar sig hela vägen upp på Mount Everest.

– Några av våra försöksdeltagare nådde toppen på Mount Everest under helgen. Vi genomför testerna för att se vad som faktiskt krävs för att nå toppen på 8848 meter över havet, säger Erika Schagatay.

I nästa del av forskningssatsningen, som startar idag, fokuserar forskarna på mjältens funktion på hög höjd, och hur mjälten kan hjälpa kroppen att hantera syrebrist genom att boosta blodet med röda blodkroppar så att syretransporten ökas.

30-talet frivilliga deltar i studien som genomförs i fält, i ett kanadensiskt–amerikanskt-svenskt samarbete, under en vandring till Everest Base Camp. Studiens datainsamling kommer att avslutas i mitten av juni.

– Mjälten har stor betydelse i situationer med hotande syrebrist, till exempel vid fridykning, vistelse på hög höjd eller om man har försämrad lungfunktion, som vid sjukdomen KOL. När man själv arbetar i fält på hög höjd är det viktigt att man kan hantera syrebrist, och man känner ibland att man kommer nära gränsen för vad man tål. Då kan en stor och aktiv mjälte vara avgörande, säger Erika Schagatay.

Kontaktpersoner:
Erika Schagatay, professor, Avdelningen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet, 070-532 14 23, erika.schagatay@miun.se

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Taggar:

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se

Prenumerera

Media

Media