Mittuniversitetet vill bli nationell testbädd för flexibla utbildningar

Mittuniversitetet vill bli nationell testbädd för att utveckla flexiblare utbildningsformer för vidareutbildning och kompetensförsörjning. Det framgår av budgetunderlaget för 2019-2021 som fastställdes när universitetsstyrelsen sammanträdde under tisdagen. 

− Mittuniversitetet har en viktig roll i att både stimulera det livslånga lärandet och säkra kompetensförsörjningen i samhället, inte minst i vårt närområde. Med vår långa erfarenhet av distansutbildning har vi en stabil grund för att kunna utgöra en nationell testbädd för en ny distributionsform och pedagogik bättre anpassad för sådan vidareutbildning och kompetensutveckling, säger Anders Fällström, rektor.

Mittuniversitetet ligger redan idag i framkant vad gäller flexibla former för utbildning med ett uttalat mål att ha en hög andel distansutbildning. Till regeringen pekar universitetsledningen på att lärosätet har kapacitet för nya utbildningar med ett utökat anslag. Mittuniversitetet bedömer vidare att det finns kapacitet och vilja i verksamheten att axla ett utökat utbildningsuppdrag, inte minst i relation till utbyggnad av sådan utbildning som främjar kompetensutveckling och livslångt lärande.

− Vi vet att Mittuniversitetet står för hälften av tillskottet av nyutbildade akademiker i Västernorrlands och Jämtlands län. Det är en siffra att glädjas över, samtidigt som vi behöver öka den så kallade övergångsfrekvensen och få fler gymnasieungdomar i våra län att välja universitetsstudier, gärna hos oss, säger Peter Nygårds, styrelseordförande.

När det gäller forskningsverksamheten yrkar lärosätet för kommande budgetperiod bland annat följande hos regeringen.

  • Ökade basanslag för forskning med 100 miljoner kronor.
  • Ökade resurser till innovationskontoret Fyrklövern för att främja forskningsdriven innovation med minst 20 miljoner kronor per år.

Vid styrelsemötet fastställde också universitetsstyrelsen årsredovisningen för 2017.

Fotnot: Innovationskontoret Fyrklövern drivs i samverkan med Karlstad och Örebro universitet samt Linnéuniversitetet.

Kontakt:
Peter Nygårds, styrelseordförande, 070-690 16 00
Anders Fällström, rektor, 010-142 86 40

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Taggar:

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se

Prenumerera