Nu ska digitaliseringen i Västernorrland kartläggas

Mittuniversitetet leder just nu ett arbete för att kartlägga hur offentlig sektor och näringsliv arbetar med digital information i Västernorrland. Kartläggningen ska vara slutförd i mars och målet är att på sikt kunna etablera ett nationellt kompetenscentrum i regionen.

– Redan idag har regionen en stark kompetensbas inom området, men det ligger också i uppdraget att peka på vilka utvecklingsmöjligheter som finns på kort och lång sikt. Den nya Digitaliseringsmyndighetens placering i regionen blir givetvis en viktig pusselbit och länet har nu möjlighet att positionera sig ytterligare inom digitaliseringsområdet, säger Katarina L Gidlund, professor i informatik vid Mittuniversitetet.

Kartläggningen sker i samverkan med Myndighetsnätverket, Bolagsverket och Härnösands kommun. Projektet finansieras till hälften av att de olika parterna går in med egna medel och till hälften genom regionala medel från Länsstyrelsen och budgeten uppgår till 300 000 kronor. 

Studien ska synliggöra regionens kompetens och resurser på området samt beskriva vad som menas med digital information som råvara och alla olika sätt det arbetas med detta. Uppdraget har också en tydlig, konkret målsättning; att skapa ett nationellt kompetenscentrum i regionen.

– Det är så klart spännande att en region som arbetat med de här frågorna länge också ger sig på att beskriva vad det egentligen handlar om. Här finns en gedigen bredd och med vår tradition av nära samverkan tar vi oss an utmaningen med stort engagemang, säger Katarina L Gidlund, professor i informatik på Mittuniversitetet.

Studien genomförs tillsammans med Governo som är ett Stockholmsbaserat konsultföretag med stor erfarenhet av digitalisering i offentlig sektor.

– Vi kommer att genomföra intervjuer med aktörer i regionen under januari och februari. Det sker just nu många spännande utvecklingsprojekt som blir avgörande för digitaliseringens fortsatta utveckling och Västernorrland håller på att utvecklas till något av en centralort för forskning och utveckling inom digitalisering och informationsförsörjning, säger Martin Karlsson, Governo.

Kontaktperson:
Katarina L Gidlund, professor i informatik på Mittuniversitetet, 010-142 89 21

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Taggar:

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se

Prenumerera