Ny bok berättar vad som händer i svenska valrörelser

Vilken roll spelar nyhetsmedier och sociala medier för den svenska valrörelsen?! Det är en av frågorna som analyseras när professorerna Lars Nord och Jesper Strömbäck granskat 2000-talets valrörelser. Resultaten presenteras i boken ”Svenska valrörelser: väljare, medier och partier under 2000-talets valrörelser”.

– I Sverige vet vi mycket om val och valresultat, men betydligt mindre om de valrörelser som kommer före varje val och som spelar stor roll för valutgången. Det har vi tagit fasta på i den här boken, säger Lars Nord, professor i politisk kommunikation och centrumledare för forskningscentret DEMICOM på Mittuniversitetet.

I boken beskrivs och analyseras den politiska kommunikationen under 2000-talets valrörelser. Varje valrörelse lever sitt eget liv, men är samtidigt ändå en blandning av gammalt och nytt.

– Vi har analyserat de förändringar som politik, medier och väljarbeteende har genomgått under 2000-talets valrörelser, vilket också har förändrat villkoren för den politiska kommunikationen. Vi blickar också framåt och ställer oss frågan hur svenska valrörelser kommer att se ut i framtiden, säger Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet samt gästprofessor vid DEMICOM.

Författarna skärskådar också vad som utmärker svenska valrörelser, vilka som är partiernas viktigaste kampanjmetoder och hur de svenska väljarna tar del av den politiska kommunikationen i valrörelsen.

– Vi menar att själva valrörelsen är demokratins högtidsstund, inte valdagen. I boken analyserar vi svenska valrörelser mot bakgrund av professionalisering, medialisering och marknadsorientering, säger Lars Nord.

Boken ”Svenska valrörelser: väljare, medier och partier under 2000-talets valrörelser” ges ut av Santérus förlag.

Kontaktperson:
Lars Nord, professor i politisk kommunikation vid Mittuniversitetet i Sundsvall och centrumledare för forskningscentret DEMICOM, 070-550 93 33, lars.nord@miun.se

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Taggar:

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se

Media

Media