Ny skandinavisk internationell master i bildjournalistik

Till hösten tas ett nytt steg i utvecklingen av mastersprogrammet i bildjournalistik på Mittuniversitetet. Då inleds ett samarbetsprojekt för att göra det internationella mastersprogrammet till en unik skandinavisk, gemensam master, tänkt att genomföras på tre olika campus; i Århus, Sundsvall och Oslo. 

– Vi har beviljats finansiering från Nordiska ministerrådets utbildningsprogram Nordplus för att utveckla ett gemensamt och unikt mastersprogram tillsammans med de bildjournalistiska utbildningarna vid Oslo Universitet och Danmarks Media og Journalisthøjskole i Aarhus, säger Terje Lindblom, ämnesansvarig för bildjournalistik vid Mittuniversitet och samordnare för projektet.

Det första kandidatprogrammet i bildjournalistik vid Mittuniversitetet startades redan 2001 och tio år senare lanserades det internationella mastersprogrammet i bildjournalistik. Nu utvecklas utbildningen genom ett skandinaviskt samarbete.

För att dra nytta av de tre institutionernas långa erfarenhet av att undervisa i bildjournalistik kommer undervisningen att delas mellan institutionerna under de tvååriga mastersprogrammets studier, vilket ger en unik upplevelse för både nordiska och internationella studenter på programmet.

– Ja, planen är att studierna ska genomföras på campus i Århus, Sundsvall och Oslo, vilket ger studenter stora möjligheter att utveckla sin professionella stil, samtidigt som de kommer handledas av flera erfarna internationella lärare, berättar Terje Lindblom.

Forskning vid Mittuniversitetet visar att användningen och betydelsen av bilder och videoklipp har ökat, särskilt på nya digitala medieplattformar. Samtidigt har de snabba förändringarna haft effekt på yrkesrollerna och många verksamma har stora behov av att omskola sig eller utveckla sina talanger och kunskaper i bildjournalistik. Målet är därför att ge studenterna nya nödvändiga färdigheter så att de kan utveckla sitt bildspråk för den förändrade mediebranschen.

– Den gemensamma mastern har både teoretiska och praktiska kurser för att ge studenterna redskap för att förstå och reflektera över den moderna mediebranschen samt kring deras yrkesroll som bildjournalister, säger Terje Lindblom.

Kontaktperson Mittuniversitetet:
Terje Lindblom, projektkoordinator och ämnesansvarig för bildjournalistik vid Mittuniversitetet, terje.lindblom@miun.se, telnr +46705570092

Kontakt på partnerinstitution i Norge:
Jon-Petter Evensen, lektor i bildjournalistik vid Oslo Metropolitan University, janpe@oslomet.no, telnr +4790892206

Kontakt på partnerinstitution i Danmark:
Søren Pagter, Bildjournalistikansvarig på Danska Medie- och journalistikskolan i Århus, sp@dmjx.dk, telnr +4551207929

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Taggar:

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se

Prenumerera