Nytt avtal om forskningssamarbete mellan Timrå kommun och Mittuniversitetet

Timrå kommun och Mittuniversitetet har undertecknat ett nytt avtal om samverkan kring forskning och utveckling. Avtalet gäller perioden 2018-2021 och omfattar åtta miljoner kronor.

− Det gläder mig att vi nu får möjlighet att arbeta nära tillsammans med ytterligare en kommun i vår region eftersom samverkansavtalen är viktiga för Mittuniversitets utveckling. Med våra respektive kunskaper, kompetenser och mål blir vi mer attraktiva för forskare, studenter och näringsliv, säger Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet.

Timrå kommun och Mittuniversitetet tecknar ett avtal om forskningssamarbete för ökad konkurrenskraft, förnyelse och hållbar utveckling. Avtalet omfattar totalt åtta miljoner kronor, där parterna bidrar med fyra miljoner vardera, under perioden 2018-2021.

− Att vi undertecknar avtalet på Midlanda är ingen tillfällighet. Vi har redan inlett en förstudie kring utvecklingen av flygplatser där Mittuniversitetet vill förstärka sin ledande position inom forskning kring fjärrstyrd flygtrafikledning och avancerad teknik för flygplatser. För kommunens del ser vi stora tillväxtmöjligheter och ökad kompetensförsörjning i befintliga företag, säger Andreaz Strömgren, kommunchef i Timrå kommun.

I samverkansavtalet prioriteras även områden som rör bland annat bostäder och integration, e-tjänster och verksamhetsutveckling genom digitalisering.

− Vi är övertygade om att avtalet stärker Timrå kommun och regionen som helhet. Ambitionen är givetvis att förstudier och mindre avgränsade projekt ska kunna växlas upp och bli till större forskningsinsatser där offentlig sektor kan medverka, men också näringsliv och externa finansiärer, säger Ewa Lindstrand, kommunstyrelsens ordförande i Timrå kommun.

Kontaktpersoner:
Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet, 010-142 86 40
Andreaz Strömgren, kommunchef Timrå kommun, 0730-43 49 99
Ewa Lindstrand, kommunstyrelsens ordförande Timrå kommun, 070-551 85 58

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Taggar:

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se