Prins Daniel och Isabella Löwengrip till Mittuniversitetet

Report this content

Onsdag 18 april får Mittuniversitetet besök av Prins Daniel, Isabella Löwengrip, entreprenör och bloggare samt Martin Lorentzon, grundare av Spotify. Besöket är en del i det arbete som Prins Daniels Fellowship gör för att inspirera ungdomar att bli entreprenörer.

– För oss är det väldigt viktigt att stötta innovations- och entreprenörsdrivet hos våra studenter och därför är vi glada över att få den här möjligheten. Våra studenter är framtidens samhällsbyggare och vi ser verkligen fram emot att få vara del av ett inspirerande möte mellan idéer och individer, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

Under besöket på Mittuniversitetet kommer Isabella Löwengrip och Martin Lorentzon att föreläsa inför cirka 200 personer, företrädesvis studenter, och efter föreläsningen blir det rundabordssamtal med en mindre grupp studenter. Prins Daniels Fellowship startades kring en vision om att bidra till en mer gynnsam kultur för entreprenörskap och en tillåtande attityd till risktagande och misslyckande.

– Målsättningen är så klart att fler unga ska våga ta steget att starta eget och att främja utveckling och tillväxt hos unga entreprenörer. Besöket i Sundsvall är ett i raden av inspirationsbesök som vi gör inom projektet och diskussionerna mellan ungdomar och entreprenör brukar alltid vara givande, säger Jenny Nordlöw, projektledare Prins Daniels Fellowship.

– Vi gläds åt att ha studenter som gärna utvecklar sina affärsidéer och på så sätt bidrar till tillväxt och innovation i regionen. Många av våra studenter lever i allra högsta grad i den anda som Prins Daniels Fellowship förespråkar, säger Johan Landström, innovationsrådgivare Miun Innovation på Mittuniversitetet.

Isabella Löwengrip började sin karriär som bloggare och driver idag flera företag. Martin Lorentzon är en av grundarna till Spotify och är idag entreprenör i IT-branschen. Under besöket i Sundsvall kommer också Prins Daniels Fellowship att träffa gymnasieungdomar på Hedbergska gymnasiet.

Media är välkomna att delta vid aulaföreläsningen på Mittuniversitetet.
Tid: onsdag 18 april, 13.15-14.35
Plats: Fälldinsalen, N109, campus Sundsvall

Kontaktpersoner:
Johan Landström, innovationsrådgivare Miun Innovation på Mittuniversitetet, 010-142 87 81
Jenny Nordlöw, projektledare Prins Daniels Fellowship, 070-252 96 76

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Taggar: