Tillgänglighet i fokus när Sundsvall satsar på att bli världsledande

Innovationsmyndigheten Vinnova anslår 12 miljoner kronor till Mittuniversitetet, Bron Innovation och Sundsvalls kommun i ett nytt projekt. Här kopplas snöröjning och halkbekämpning ihop med ny teknologi med målet att Sundsvall ska bli världsledande i att använda Internet of Things för ökad tillgänglighet.

– Det är väldigt roligt att få möjlighet utveckla en stad som är tillgänglig för alla genom modern teknik och tillsammans med regionens näringsliv och ledande forskare vid Mittuniversitetet. Det kommer bidra positivt till kommunens utveckling inom flera områden, säger Anders Hedenius, ordförande för Stadsbyggnadsnämnden och för kommunens funktionshindersråd.

Framkomlighet står i fokus för projektet. Runtom i Sundsvall kommer sensorer och noder att sättas upp på ramper, hissar och fordon som till exempel hemtjänstbilar och snöröjningsfordon. Genom dessa samlas data in om tillgänglighet och framkomlighet. Sedan utvecklas system som beskriver framkomligheten på olika gångstråk i kommunen efter snöröjning och halkbekämpning. Via en molntjänst och en app kommer därefter kommuninvånarna att kunna få rekommendationer om hur framkomligheten ser ut.

– Med detta projekt får vi möjlighet att skapa något som ger nationellt och internationellt avtryck! Det visar återigen på den styrka och den samverkan som finns inom IT-sektorn i vår region, säger Lars Persson Skandevall, VD för Bron Innovation.

 – Vi håller en hög nivå på forskning inom Internet of Things och utvecklar redan i dag lösningar för ett smartare samhälle. Nu får vi möjlighet att göra det med fokus på tillgänglighet. Det är ett väldigt spännande och ganska outforskat område där jag ser stor potential för oss att ta en ledande position, säger Mattias O’Nils professor vid Mittuniversitetet och forskningsledare vid STC.

Projektet kommer genomföras av följande av Brons medlemmar: Portal+, Masarin Consulting Group, Permobil, Telia, Wevill Sweden, Icomit, Pro&Pro, Mittuniversitet, RISE Acreo, Bron Innovation och Sundsvalls kommun. Projektet som pågår under perioden juni 2018 – juni 2021.

Kontaktpersoner:
Anders Hedenius, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 070 -183 16 95
Mattias O’Nils, professor och forskningsledare STC, 070 - 695 7668
Lars Persson Skandevall, vd Bron Innovation, 070 - 666 42 53

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Taggar:

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se

Prenumerera