Tillväxtsatsning när MIUN Holding gör aktieaffär

Report this content

Mittuniversitetets holdingbolag, MIUN Holding AB, blir majoritetsägare i innovationsverksamheten PEAK Region AB. Beslutet fattades vid Peak Regions bolagsstämma 1 mars.

– Det här ska ses som en tillväxtsatsning som gynnar alla parter. Som majoritetsägare kan vi ge våra framstående forskningsmiljöer bättre möjligheter att utvecklas, samtidigt som näringslivet får en enklare väg till våra forskares kompetens, säger Mats Tinnsten vd för MIUN Holding AB och prorektor på Mittuniversitetet.

MIUN Holding AB är ett helägt statligt bolag som förvaltas av Mittuniversitetet och nu köper bolaget 55% av aktierna i Peak Region AB för ett nominellt värde av 330 000 kronor. MIUN Holdings uppgift är att tillgängliggöra och kommersialisera forskningsresultat i syfte att skapa tillväxt.

Inom Peak Region AB finns idag verksamhet kring innovations- och näringslivsutveckling där bolag i Jämtlands län kan få stöd för att utvecklas.

– För regionens utveckling och tillväxt är det nödvändigt med närhet mellan forskning och näringsliv. Den här affären stärker verkligen den kopplingen och Mittuniversitetet visar stor tilltro till verksamheten genom att låta sitt holdingbolag bli delägare, säger Sören Westin, styrelseordförande Peak Region AB.

Samtliga nuvarande delägare i Peak Region säljer större eller mindre poster av sitt aktieinnehav till MIUN Holding AB, men blir samtidigt kvar som delägare även i framtiden. När affären är genomförd kommer nuvarande majoritetsägaren Samling Näringsliv att äga 30% i bolaget medan Region Jämtland Härjedalen 7,5% och Östersunds, Krokoms och Åre kommuner kommer att äga 2,5% var.

– Vi har fått frågan om att bli delägare tidigare, men det har inte varit rätt läge. Om två år ska satsningen övergå till ordinarie verksamhet och då känns det rätt att Mittuniversitetet tar ansvaret redan nu. Vi upplever också att vår relation med regionen, kommunerna och näringslivet aldrig varit starkare, vilket också bidrar till beslutet att bli majoritetsägare, säger Mats Tinnsten vd för MIUN Holding AB.

Kontaktpersoner:
Mats Tinnsten, vd MIUN Holding AB, 010-142 83 30
Sören Westin, styrelseordförande Peak Region AB, 073-964 14 25

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Taggar: