Uppkopplad sensor ger snabbare åtgärder mot radon

Mittuniversitetet och företaget MidDec har utvecklat en radonsensor som gör det möjligt för privatpersoner och företag att snabbt sätta in åtgärder för att sanera radon. Sensorn är uppkopplad mot en webbsida och ger mätresultat omgående, vilket ska jämföras med andra mätmetoder där resultatet dröjer flera månader.

− Genom att utveckla den här sensorn bidrar vi till att processen kring radonsanering förkortas väsentligt, vilket i slutändan är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. Vi har en mångårig samverkan med MidDec och nu har vi tillsammans utvecklat en produkt som kan vara tillgänglig för vem som helst att använda, säger Mattias O´Nils, professor Mittuniversitetet.

Varje år drabbas hundratals människor i Sverige av lungcancer till följd av att de har exponerats för radon. Radon finns naturligt i berggrunden samt i byggnader som byggts med så kallad ”blå lättbetong”. Idag sker vanligen radonmätning med hjälp av så kallade ”radonpuckar” som samlar in data i den aktuella fastigheten under 2-3 månader och sedan skickas puckarna till laboratorium för analys.

− I förlängningen kan vår radonsensor kopplas samman med ventilationssystemet i större fastigheter. Genom en omedelbar överföring av mätresultat så kan sedan ventilationen styras så att fläktsystemet arbetar i de delar av fastigheten där man ser förhöjda värden av radon och där det följaktligen behöver ventileras mer, säger Örjan Martelleur, vd på MidDec Scandinavia AB.

Radonsensorn väger inte mer än 250 gram och har yttermåtten 10 gånger 15 centimeter, vilket gör den flyttbar. Sensorn är hela tiden uppkopplad mot en webbsida och det går därför att precisionsmäta på små ytor och få omedelbara resultat direkt i mobiltelefonen. Det innebär i sin tur att de åtgärder som eventuellt måste sättas in för att sanera ett utrymme eller en fastighet blir mer effektiva.

− En av mina kollegor testade nyligen sensorn hemma. Mätvärdena visade på förekomst av radon och i och med att han kunde flytta runt mätaren och få direkta resultat så kunde han snabbt dra slutsatsen att radonet trängde fram från marken under uteplatsen. Han täckte marken och kunde direkt se att mätvärdena sjönk, säger Mattias O´Nils, professor Mittuniversitetet.

Den uppkopplade versionen av mätaren kommer att testas under hösten för att sedan förbättras till en kommersiell produkt hos MidDec.

Kontakt:

Mattias O´Nils, professor Mittuniversitetet, 010-142 87 80
Örjan Martelleur, vd MidDec Scandinavia AB, 070-295 10 15

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Taggar:

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se

Prenumerera

Media

Media