MIX förlag blir helt digitalt

Från och med oktober månad blir MIX förlag ett heldigitalt vuxenförlag. I fortsättningen släpps alla romaner, noveller och kortromaner enbart som e-böcker.  

Fokus kommer att ligga på att utforska och utveckla det digitala berättandet, och precis som tidigare är det texten och den goda berättelsen som står i centrum.

- Vi tror på det digitala läsandet och vill satsa på det fullt ut. Det digitala arbetet med marknadsföring, läsarkommunikation och distributionsmöjligheter är också något vi vill fördjupa. Vi tror till exempel att detta kan vara ett effektivare sätt att jobba med debutanter, vars böcker idag lätt blir ganska osynliga i bokhandeln, säger Titti Persson, förläggare på MIX förlag.

MIX förlag, som ingår i Bonnierförlagen Digital, startade hösten 2011 och har sedan dess gett ut både tryckta böcker och e-böcker inom en rad genrer. Förutom romaner har MIX även gett ut över 140 digitala noveller och fyra läsappar.

- Genom satsningen på MIX som helt digitalt förlag vill Bonnierförlagen bidra till nya former av utgivning och försäljning av e-böcker. En bokförläggare ska alltid leta efter bästa sättet att förmedla bra berättelser, säger Magnus Nytell på Bonnierförlagen Digital.

Övergången till att bli ett helt digitalt förlag betyder att recensionsex från MIX förlag nu kommer att skickas via mail.

För mer information, vänligen kontakta:
Stephanie Tärnqvist, PR- och informationsansvarig MIX förlag:
Stephanie.tarnqvist@bonnierforlagen.se eller 070 456 23 08

Besök oss gärna på http://www.mixforlag.se/  

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Vi tror på det digitala läsandet och vill satsa på det fullt ut. Det digitala arbetet med marknadsföring, läsarkommunikation och distributionsmöjligheter är också något vi vill fördjupa. Vi tror till exempel att detta kan vara ett effektivare sätt att jobba med debutanter, vars böcker idag lätt blir ganska osynliga i bokhandeln.
Titti Persson, förläggare Mix förlag
Genom satsningen på MIX som helt digitalt förlag vill Bonnierförlagen bidra till nya former av utgivning och försäljning av e-böcker. En bokförläggare ska alltid leta efter bästa sättet att förmedla bra berättelser.
Magnus Nytell, Bonnierförlagen Digital