100 000 hemlösa katter i Sverige – problemen ökar under vinterhalvåret

Varje år överges katter över hela Sverige och mängder av kattungar föds i det vilda. Det orsakar stort lidande för katterna och kostar samhället miljontals kronor. Problemen ökar under vinterhalvåret med kyla och brist på föda. För att skapa debatt och påbörja arbetet med att förändra människors attityder drar nu kattmatstillverkaren Mjau igång informationsprojektet #förvarendakatt. Startskottet är fyra informationsfilmer där den första släpps i eftermiddag, den 26 november.

– Många tror att katterna klarar sig bra i naturen, men kyla och brist på föda gör att de ofta lever i misär. De klarar inte av att jaga tillräckligt bra och det är vanligt att de lider av undernäring, parasitangrepp, sjukdomar och följderna av olika skador. Medellivslängden för en hemlös katt är bara två år, säger Fredrik Krook, marknads- och innovationschef på Lantmännen Doggy.

Viktiga åtgärder för att minska antalet hemlösa katter är att kattägare kastrerar och id-märker sina katter. I Sverige finns idag uppskattningsvis 1,3 miljoner katter. Av dessa saknar över en halv miljon id-märkning och 300 000 är inte kastrerade. Sedan måste katters värde öka i samhället, det kan inte vara accepterat att ha sommarkatt eller att överge kattungar i det fria.

Hemlösa katter är också en stor kostnad för samhället. Totalt för polisen och Länsstyrelsen beräknas den uppgå till minst 15 miljoner kronor för ett år (se bifogat faktablad).

– Katter överges för att man flyttar, tröttnar, blir allergisk eller för att katten har fått oönskade kattungar. Katter skänks ofta bort och saknar därför ett ”värde”. Om man jämför med en hund så har man oftast gjort ett noga övervägande att skaffa den, köpt den för mycket pengar och skulle aldrig överge den på det sättet, säger Fredrik Krook.

#förvarendakatt

Genom informationskampanjen #förvarendakatt vill Mjau bidra till att katters värde ökar i samhället. Man vill skapa en diskussion om frågan och sprida medvetenhet om problemet. Målsättningen är att fler katter ska kastreras och id-märkas, och att färre katter ska överges.

– Vi vill bidra med det som vi kan för att öka kattens värde. Därför börjar vi med fyra informationsfilmer som belyser olika delar av problematiken, där den första filmen handlar om problematiken med övergivna katter. Dessutom dramatiseras filmen med en oväntad twist, säger Fredrik Krook.

Mjau hoppas att initiativet ska leda till att så många som möjligt, såväl media som privatpersoner, vill bidra till att skapa debatt om katters värde.
Filmerna kommer även att spridas via Mjaus Facebooksida, som idag har 95 000 följare.
Länk till filmen på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=JqaBIymWG1A
Länk till Mjaus facebooksida:
https://www.facebook.com/Mjausverige

Kontaktuppgifter:
Fredrik Krook, marknads- och innovationschef, Lantmännen Doggy.
Tel: 070-575 25 56, fredrik.krook@lantmannen.com
www.mjau.se

Mjau är ett av Lantmännen Doggys varumärken. Lantmännen Doggy är marknadsledande inom hund- och kattmat i Sverige och Sveriges största hund- och kattmatsproducent. Vid företagets produktionsanläggning i Vårgårda produceras drygt 25 000 ton hund- och kattmat per år för Doggys huvudmarknader Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Ryssland och Polen. Kunder är fack- och dagligvaruhandeln.  Att över generationer fortsätta utveckla ansvarsfull mat med kärlek för hundar och katter har varit Doggys kännetecken sedan starten 1903. Lantmännen Doggy är ett helägt dotterbolag till Lantmännen som är en ekonomisk förening och ägs av 33 500 svenska lantbrukare.

Taggar:

Media

Media

Citat

Många tror att katterna klarar sig bra i naturen, men kyla och brist på föda gör att de ofta lever i misär. De klarar inte av att jaga tillräckligt bra och det är vanligt att de lider av undernäring, parasitangrepp, sjukdomar och följderna av olika skador. Medellivslängden för en hemlös katt är bara två år.
Fredrik Krook, marknads- och innovationschef på Lantmännen Doggy
– Katter överges för att man flyttar, tröttnar, blir allergisk eller för att katten har fått oönskade kattungar. Katter skänks ofta bort och saknar därför ett ”värde”. Om man jämför med en hund så har man oftast gjort ett noga övervägande att skaffa den, köpt den för mycket pengar och skulle aldrig överge den på det sättet.
Fredrik Krook, marknads- och innovationschef på Lantmännen Doggy