Mobilaris levererar unik plattform för mobil positioneringstjänst

Mobilaris levererar unik plattform för mobil positioneringstjänst Gula Sidorna och Team Positionering (Telia Mobile och Ericsson) har lanserat tjänsten 'Gula Sidorna Nära Dig' för mobilkunder med Telias DOF- abonnemang. Användaren kan nu använda sin vanliga mobiltelefon för att söka efter närliggande bensinmackar, restauranger eller apotek. Tjänsten har blivit möjlig genom Mobilaris världsunika plattform för mobila positionsanpassade tjänster. Mobilaris har levererat en banbrytande systemlösning för distribution av positionsanpassad information till mobiltelefoner. Mobilaris plattform MIP ligger till grund för den tjänst som idag tillhandahålls av Gula Sidorna i samarbete med Telia Mobile och Ericsson. Med Mobilaris plattform som bas kan Telias DOF- kunder via sin mobiltelefon söka efter företag i det område där de befinner sig för stunden. Både som WAP- och SMS-tjänst 'Gula Sidorna Nära Dig' är idag riktad mot kunder med DOF- abonnemang men skall i framtiden erbjudas samtliga Telias mobilkunder. Idag kan användaren söka på över 25000 företag under tio specifika sökord som apotek, bank, bensin, bilreparationer, blommor, däck, frisör, hotell, lås och restauranger. 'Gula Sidorna Nära Dig' finns idag som både WAP- och SMS-tjänst. - Mobilitet har kommit att handla mycket om teknik och hjälpmedel. Men för användaren är ju det innehållet och tjänsterna som är det huvudsakliga samt att åtkomsten sker på ett enkelt och användarvänligt sätt, säger Jörgen Jonsson, chef för Team Positionering. Unikt samarbete i Team Positionering Telia Mobile och Ericssons kunskaper inom mobilitet och mobilt Internet har lett till samarbetet Team Positionering. Tillsammans skall de båda bolagen utveckla och lansera ett brett utbud av GSM- positioneringstjänster där Mobilaris plattform utgör en av ett antal viktiga komponenter på vilken framtida tjänster kan realiseras. - 'Gula Sidorna Nära Dig' är bara en av de många av möjligheter vår plattform stödjer. Vi har idag en mångfald av banbrytande mobila tjänster att erbjuda, säger Björn Westerholm, VD på Mobilaris. Som ett av de första företagen i världen kan Mobilaris integrera mobilt Internet med GSM- positioneringsteknologi och GPS (Global Positioning System) i en och samma plattform. MIP ger användaren unika möjligheter till geografiskt styrd information direkt till mobiltelefonen eller handdatorn. MIP är öppen för samtliga aktörer oavsett om de verkar som nätverksoperatörer, innehållsleverantörer eller tillhandahåller tjänster som t ex Internetportaler. För ytterligare information kontakta: Björn Westerholm, VD Mobilaris, mobil 0706- 56 20 07, e-post: bjorn.westerholm@mobilaris.com Fakta om Mobilaris Mobilaris AB utvecklar tjänsteplattformar och avancerade mobila informationstjänster för tjänsteleverantörer inom Mobilt Internet. Mobilaris är ett av de första företagen i världen som fullt ut integrerar Internet och mobil kommunikation med GSM positioneringsteknologi samt GPS (Global Positioning System) i en och samma plattform. Plattformen MIP ger unika möjligheter till att erbjuda geografiskt styrd information till den mobila användaren i form av t ex kartor. Mobilaris startade sin verksamhet 1999 och har sitt säte i Luleå med ett marknadskontor i Stockholm. Fakta om plattformen MIP MIP stödjer idag ett flertal olika typer av avancerade positioneringstjänster för massanvändning. Med intelligenta algoritmer i systemet höjs den upplevda precisionen väsentligt och träffsäkerheten är mycket hög. Systemlösningen är oberoende av positioneringsmetod och kan enkelt integreras med vilka informationsdatabaser som helst. Mer information finns på adressen www.mobilaris.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/30/20000630BIT01120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/30/20000630BIT01120/bit0002.pdf

Om oss

Mobilaris, baserat i Stockholm och Luleå, har som huvudfokus att underlätta för mobiloperatörer att snabbt och kostnadseffektivt adressera marknaden för mobila tjänster. Mobilaris kombinerar expertis från mobiloperatörsverksamhet med världsledande teknologi och FoU. Mobilaris består av erkända affärsutvecklare inom positionsbaserade tjänster, mobil mjukvaruutveckling samt strategisk expertis från mobilindustrin. Mobilaris har tillsammans med Ericsson ett flertal kommersiella system i drift i Europa.

Dokument & länkar