MobileOpinion förändrar undersökningsbranschen

Report this content

MobileOpinion förändrar undersökningsbranschen Är det möjligt att genomföra marknads- och opinionsundersökningar och få svar inom en timme? Kan man låta kunderna själva ställa frågorna, välja urvalet och analysera resultaten, de som kan sin egen affärsprocess? JA! är svaret på båda frågorna, tack vare mobil teknik och Internet. Det hävdar Anders Blennermark, VD på nystartade Göteborgsföretaget MobileOpinion som i dagarna lanserar sina första tjänster. På mindre än ett par timmar genomförs enkla, snabba och kostnadseffektiva undersökningar, mycket tack vare avsaknaden av mellanled och långa ledtider. Undersökningarna utförs via mobiltelefon genom textmeddelanden (SMS). Kunden kan själv gå direkt in på MobileOpinions hemsida och ställa sin fråga, välja vilka panelmedlemmar som skall tillfrågas och se när resultaten tickar in. Vi gör naturligtvis en manuell kontroll av frågorna så att de inte är oetiska eller strider mot vår affärsidé, men annars är alla mellanled borta, säger Anders Blennermark. Grundidén är att vi anser att det är företagen själva som bäst kan sina affärsprocesser, vet var problemen finns och därmed också är de bästa på att ställa de frågor man vill ha svar på och analysera resultatet, säger Anders Blennermark. Det som kräver en viss specialkompetens är att formulera frågorna på rätt sätt (läs: som man ropar får man svar). Flertalet av våra nuvarande kunder har den kompetensen, men för de som känner sig osäkra så kommer vi att kunna hjälpa till med att formulera frågorna. Anders Blennermark anser att bara någon procent av den potentiella marknaden utnyttjas i dagsläget. Alla företag behöver göra marknadsundersökningar, men hittills har det varit så krångligt och dyrt att bara ett fåtal stora och undersökningsfrekventa företag har kunnat göra det. Vi öppnar möjligheten för alla! En annan stor grupp potentiella kunder är de som inte har tid att invänta ett resultat från en traditionell undersökning utan behöver svar omedelbart. MobileOpinion genomför nu branschens snabbaste undersökningar med hög svarsfrekvens redan inom en timme, säger Anders Blennermark. Undersökningarna utförs hos ett representativt urval av MobileOpinions panelmedlemmar. Idag använder MobileOpinion sig av ett par tusen panelmedlemmar, men målsättningen är att inom kort öka denna till cirka 20000. Företagets intäkter kommer från de undersökningar som genomförs. Den som initierar undersökningen kommer direkt att se vad undersökningen kostar på MobileOpinions hemsida innan han med ett klick accepterar undersökningen och frågorna skickas ut. Som panelmedlem ersätts man ekonomiskt per fråga, vilket betyder att en del av bolagets intäkter används för att bekosta panelens medverkan. Applikationen för undersökningarna är tekniskt avancerad och innehåller utöver själva undersökningsdelen bland annat CRM och transaktionshantering. För utvecklingen av applikationen har MobileOpinion valt att samarbeta med Mobile Mind AB. Internationell etablering inom kort MobileOpinions koncept förbereds nu för en internationell lansering och behovet av att utföra undersökningar utanför Sveriges gränser är stort. Många svenska företag med välkända och internationellt etablerade varumärken behöver snabb respons från sin kundkrets som många gånger finns utanför Sveriges gränser, menar Anders Blennermark. MobileOpinion räknar med att börsintroducera verksamheten inom 3-4 års sikt. Bilaga: exempel på undersökning från MobileOpinion, genomförd på uppdrag av Expressen. För mer information, kontakta; MobileOpinion AB Anders Blennermark Tel: 031-778 90 40, Mobile: 0703-28 40 66 E-post: anders.blennermark@mobileopinion.com Om MobileOpinion MobileOpinion utför marknads- och opinionsundersökningar med hjälp av mobil kommunikation. Frågor och svar ges via t ex SMS och WAP. Resultat levereras inom ett par timmar. Uppdragsgivaren formulerar själv sina frågor och gör urvalet av respondenter ur den specialrekryterade panelen, från en särskild webbplats. Panelmedlemmarna ersätts per fråga som besvaras. Frånvaron av mellanled möjliggör en unik enkelhet, snabbhet och kostnadseffektivitet. MobileOpinion i Sverige AB grundades i maj 2000. Företaget ägs bland annat av investmentbolaget Bure och några enskilda personer. VD är Anders Blennermark. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Företagets huvudsakliga marknader utgörs av Norden, Storbritannien och USA. Mer information finns på www.mobileopinion.com BILAGA: Fakta om MobileOpinions undersökning, Utförd på uppdrag av Expressen, 3 oktober 2000 Datum för undersökningens genomförande: 3 oktober Syfte: Mäta opinion med anledning av det förestående premiepensionsvalet. Fråga som ställdes: Litar du på bankers och försäkringsbolags reklam inför PPM-valet? Ja/Nej/Vet inte Antal svar: 500 stycken Svarsfrekvens: 65% RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN; Resultat totalt: 21% litar på reklamen, 40% litar inte på reklamen och 39% vet inte - Resultat män: 22% litar på reklamen, 46% litar inte på reklamen och 32% vet inte - Resultat kvinnor: 18% litar på reklamen, 29% litar inte på reklamen och 53% vet inte ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00040/bit0002.pdf

Dokument & länkar