Sifo-undersökning visar att mobilt Internet är långt från sitt stora genombrott:

Sifo-undersökning visar att mobilt Internet är långt från sitt stora genombrott: "Ett tydligare tänkande kring kundnyttan är nödvändigt", menar MobileStart Över 70 procent av traditionella företagsledare säger sig inte känna till hur de ska utnyttja mobilt Internet. Och nästan 50 procent av samma grupp anser att stationärt Internet har större betydelse för företagets ekonomiska utfall än vad mobilt Internet har. Bland entreprenörerna inom mobilt Internet är det däremot hela 80 procent som anser att mobilt Internet har större ekonomisk betydelse. Det visar en ny Sifo-undersökning om attityder till mobilt Internet, gjord på uppdrag av MobileStart. Under september månad tillfrågades 38 svenska entreprenörer inom mobilt Internet och 100 ledningspersoner i olika svenska traditionella företag (IT- och telekomföretag exkluderade) om deras attityder till mobilt Internet och tankar om framtiden för mobilt Internet. Undersökningen visar på tydliga skillnader i synsättet mellan de båda kategorierna tillfrågade, utöver vad som nämnts ovan: Det råder osäkerhet om vilka sektorer som har störst nytta av mobilt Internet och hur traditionella företag kan utnyttja mobilt Internet. Både organisatoriska och tekniska begränsningar utgör hinder för mobilt Internets påverkan på traditionella företags intäkter och kostnader. Mobilkom-entreprenörerna menar att mobilt Internet redan idag påverkar företagens ekonomi, merparten av de traditionella företagen tror att det kan dröja två år eller mer innan en sådan effekt kommer. - Mobilkom-entreprenörerna överskattar troligen teknikens möjligheter och underskattar trögheterna som måste övervinnas för att tekniken ska börja användas. De traditionella företagen har å andra sidan idag dålig information och kunskap om hur mobit Internet ska användas vilket medför att man ännu inte ser möjligheterna med mobilt Internet, säger Fredrik Hörstedt, analyschef vid MobileStart, i en kommentar till undersökningen. - Om inte de traditionella företagen själva bygger upp kunskap om hur mobilt Internet påverkar företaget så riskerar de att bli svagare förhandlingspartners gentemot bl a konsultföretag som har en tendens att vara överoptimistiska. Och från mobilkom-entreprenörernas sida behövs ett tydligt tänkande och en tydlig kommunikation om vilken kundnytta tekniken medför, liksom hur och för vilka tjänster man egentligen kan ta betalt, fortsätter Hörstedt. - Men sedan är det också klart att genombrottet för mobilt Internet kommer först när vi får mobilnät anpassade för Internettrafik, så att den enskilde användaren kan testa och uppleva vad tekniken faktiskt innebär. Ur användarsynpunkt innebär GPRS då det verkliga paradigmskiftet, inte 3G, avslutar Fredrik Hörstedt. Hämta Sifo-rapporten, tabeller och MobileStarts analys på: www.mobilestart.com För kommentarer, kontakta: Fredrik Hörstedt, analyschef vid MobileStart, 070-601 38 92, e-mail: fredrik.horstedt@mobilestart.com Om MobileStart MobileStart genererar nya affärsmöjligheter inom mobilt Internet. Företaget tillhandahåller en oberoende virtuell mötesplats - www.mobilestart.com - där utvecklare och beslutsfattare inom mobilt Internet dagligen t ex kan få aktuella nyheter, delta i virtuella mässor och realtidsdialog samt knyta värdefulla kontakter. MobileStart publicerar också unik information och analys om mobilt Internet och dess affärsmässiga innebörd för framtida tillväxtföretag. I sin nuvarande form har MobileStart verkat sedan mars 2000. VD är Jonas Arlebäck. Företaget ägs bl a av VD och ledning, riskkapitalföretaget Servisen och några ytterligare personer. Omsättningen beräknas bli 2,2 MSEK under året och 33,5 MSEK under 2001. Huvudkontoret ligger i Stockholm men grunden för verksamheten är ett kvalificerat nätverk på de platser i världen som leder utvecklingen inom mobilt Internet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001004BIT00840/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001004BIT00840/bit0002.pdf

Dokument & länkar