Om oss

Om Mobilia Mobilia är ett av Malmös äldsta och Skånes näst största köpcentrum med 14 miljoner besökare årligen. Men Mobilia erbjuder mer än handel. Här finns bostäder och service som ger de kommersiella upplevelserna en extra dimension. På Mobilia möts olika kulturer, unga och gamla, historiska byggnader och modern arkitektur. Atrium Ljungberg, Mobilias ägare, arbetar aktivt för att skapa platser där människor kan mötas, interagera, kommunicera och på så vis bidra till integrationen. Mobilia arbetar för att vara den levande mötesplatsen för människor där alla känner sig välkomna. Läs mer på www.mobilia.se Om Atrium Ljungberg Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi finns på tillväxtmarknader i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter. För att skapa levande stadsmiljöer som är långsiktigt hållbara och attraktiva över tiden rymmer platserna också utbildning, kultur, service och bostäder. Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka en miljon kvadratmeter fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till 36 miljarder kronor. Handelsplatserna har årligen 60 miljoner kunder och besökare och i områdena arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusentals personer. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se

Prenumerera