Marknadsmeddelande 59/18 - Sista dag för handel med BTA i MobiPlus AB

Report this content

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie MPLUS BTA är den 15 mars 2018. 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: MPLUS BTA
ISIN-kod: SE0010820415
Orderbok-ID: 45BU
CFI: ESNUFR
FISN: MOBIPLUS/SH
Sista handelsdag: 15 mars 2018

Stockholm den 13 mars 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se