Mobyson levererar mobil kommunikation till Försvarsmakten

Försvarsmakten väljer att förlänga sitt avtal med Mobyson att leverera mobil kommunikation till samtliga sina enheter under 2009. Avtalet gäller för ett år och till ett värde av 7,2 MSEK.

Försvarsmakten har ca 15.000 användare och dessa kommer använda sig av Mobysons administrationsverktyg Mobile Management Systems™ för sina inköp och abonnemangs-hantering.

Mobile Management Systems™ är ett webbaserat system som ger företaget överblick och förenklar hanteringen av all administration av företagets mobiltelefoni. Allt från uppgifter om befintlig utrustning, beställnings- och leveransstatus, till abonnemangshantering, faktureringsrutiner och hantering av SIM-kort. I tillägg levererar systemet den ekonomiska information företaget behöver för att få styrning på företagets mobilkostnader. Systemet är en viktig del av Mobysons erbjudande inom Mobile Outsourcing.


- Vi är mycket stolta att Försvarsmakten fortsätter att välja Mobyson som leverantör. Det är ett tecken på att vår lösning bidrar till att våra kunder ökar sin effektivitet och kostnadsmedvetenhet, säger Marie Loverfelt, VD för Mobyson Business Solutions.

- Försvarsmakten är mycket nöjda med det hittillsvarande samarbetet, säger Björn Andrén, inköpssamordnare Försvarsmakten.

Om oss

Mobyson AB verkar inom affärsområden som riktar sig till den mobila sektorn. Mobyson erbjuder IT-lösningar för att optimera företag och organisationers mobila investeringar, mobiltelefoner, växlar och tilhörande tjänster. Företaget har ca 70 medarbetare i Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger i Nacka och Mobyson har verksamhet i Stockholm, Oslo, Uppsala, Göteborg och Malmö. Företaget är noterat på OMX Stockholmsbörsen Small Cap sedan år 2000 under kortnamn MOBY. www.mobyson.se

Dokument & länkar