Mobyson attraherar utländskt kapital för expansion

Report this content

Mobyson attraherar utländskt kapital för expansion Den nya svenska mobiloperatören Mobyson har i dagarna framgångsrikt avslutat en nyemission om drygt 80 miljoner kronor. Det är Inter IKEA-ägda Catella Fonder, isländska Kaupthing Investment Bank, Livförsäkrings- aktiebolaget Skandia och amerikanska Trident Capital som tillsammans investerar i den virtuella operatören Mobyson. Nyemissionen säkerställer Mobyson satsning i Norge där företaget nyligen lanserade sina tjänster för mobil telefoni och underhållning. Mobyson siktar på att ta en betydande marknadsandel av den unga mobila generationen genom att erbjuda ett brett utbud av värdeskapande mobila underhållningstjänster tillsammans med mobiltelefoni. Vidare förbereder Mobyson en expansion i Sverige såväl som i resten av Europa. De nya ägarna tillför ett mycket stort strategiskt värde såväl som stor kapacitet vid framtida kapitalanskaffning. De nya ägarna har också i sina portföljer en rad bolag med vilka Mobyson har, eller kommer att ha, ett nära samarbete. " Mobyson erbjuder ett mycket intressant koncept inom mobilt Internet och riktar sig mot en målgrupp som ligger i framkant vad gäller användandet av nya mobila tjänster. Att investera i Mobyson ligger i linje med vår strategi att investera i nordiska wireless-bolag som har en global affärsmodell", säger Talbott Simonds, Vice President, Trident Capital. Trident Capital, ett amerikanskt riskkapitalbolag med huvudkontor i Palo Alto, Kalifornien, förvaltar mer än en miljard dollar och stänger just nu sin femte fond. "Nyemissionen säkerställer att den nordiska strategin kan fullföljas enligt plan. Vi har redan lanserat våra tjänster för mobiltelefoni och underhållning i Norge och planerar nu för den övriga nordiska marknaden. Den genomförda nyemissionen är ett bevis på att vår affärsmodell är stark och sund ", säger Jonas Kjellberg, VD, Mobyson. Mobyson tillhör den nya generationens mobiloperatörer och fokuserar på försäljning av mobil underhållning och prisvärd mobiltelefoni. Mobyson är den första aktören som specifikt adresserar Europas "unga mobila generation", personer i åldern 17 till 32 år. Affärsidén är att erbjuda målgruppen alla tjänster de behöver i sin mobiltelefon. Existerande ägare i Mobyson är bland andra Startupfactory och Carnegie Startup Fond. I tillägg till en stark industriell ägarkrets ingår också Rolf Skoglund, tidigare VP Microsoft Europe och Sven-Christer Nilsson tidigare VD för Ericsson i Mobysons styrelse. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jonas Kjellberg,VD+47 47 30 00 00 jonas.kjellberg@mobyson.com Peder Egnell, finanschef +46 709 40 52 07 peder.egnell@mobyson.com eller gå till www.mobyson.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00720/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00720/bit0002.pdf

Dokument & länkar